Žákovské jízdné

7. 10. 2004 | Aktuality

V loňském roce byla zrušena sociální dávka „příspěvek na dopravu“. Vláda se usnesla na částečné kompenzaci v podobě znovu zavedení zlevněného žákovského jízdného, které bude platit jak ve vlacích, tak v autobusech.

V loňském roce byla zrušena sociální dávka „příspěvek na dopravu“. Vláda se usnesla na částečné kompenzaci v podobě znovu zavedení zlevněného žákovského jízdného, které bude platit jak ve vlacích, tak v autobusech. V souvislosti s tímto krokem České dráhy přestaly vydávat Junior pas ISIC, který studenty a mladé lidi opravňoval k využívání zlevněného jízdného a od 1. září tohoto roku na scénu přichází žákovský průkaz. Ten, na rozdíl od Junior pasu, může jeho majitel použít i pro slevu při jízdě autobusem, avšak jeho platnost v sobě nese několik háčků.

Nárok na žákovské jízdné mají žáci a studenti všech škol na území České republiky ve věku od 15 do 26 let, kteří plní povinnou školní docházku nebo navštěvují střední, vyšší odbornou, vysokou či speciální školu v denní nebo prezenční formě studia.

Žákovský průkaz, kterým se zlevněné jízdné uplatňuje, vystaví všichni vlakoví i autobusoví dopravci působící na území ČR. Tento průkaz je tedy mezi nimi přenosný. Tiskopis průkazu stojí 1 Kč a po vyplnění jména, místa bydliště, místa školy a nalepení průkazové fotografie jej žadatel musí nechat potvrdit ve škole. Nakonec průkaz nechá za 40 Kč ověřit u některého z dopravců (k tomu je potřeba doklad totožnosti).

Zde se objevují první a zásadní háčky. Průkaz totiž platí z místa bydliště do místa školy, respektive ze stanice místně a časově nejblíž místu bydliště do místa časově a místně nejblíž škole. Jeho platnost je omezena pouze na školní (akademický) rok a navíc zde škola musí potvrdit, v jaké dny probíhá výuka (po tyto dny je možné jej použít). Pokud student dojíždí na internát či koleje, musí na průkazu škola vyškrtnout pracovní dny, a ten pak bude platit i o víkendech. V červenci ani srpnu však nárok na žákovské jízdné nebude možné uplatnit.

Studenti, kteří byli zvyklí na levnější cestování vlakem s Junior pas ISIC, mají tedy smůlu, a pokud se někdo rozhodne jet na výlet jinam než po trase domov – škola, slevu také nedostane. Je ovšem pravda, že Junior pas jako takový zrušen nebyl. Student či mladý člověk do 26 let si jej může pořídit u ČD za 700 Kč a využívat tak slev (pouze) na vlak po celý rok nezávisle na zvolené trase.