Žákovská soutěž pro příznivce chemie

28. 12. 2013 | Aktuality

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT) ve spolupráci s Národním centrem pro mladé chemiky vyhlásily pro žáky základních a středních mimopražských škol 2. ročník a pro středoškoláky z pražských škol 1. ročník přírodovědné soutěže s názvem CHEMQUEST. Jejím cílem je zvýšení zájmu žáků o přírodovědné předměty, podpora týmové spolupráce (jde totiž o týmovou soutěž), komunikačních schopností studentů a prezentace vlastních výsledků.

Do soutěže se mohou zapojit dvou- až tříčlenné skupiny žáků, jejichž úkolem je navrhnout a také zrealizovat atraktivní experiment na téma Chemie v drogerii (pro žáky základních škol), respektive Reakce kyselin a zásad (pro žáky středních škol).

Žáci by nejprve měli pod vedením svého učitele chemie navrhnout, vyzkoušet a vylepšit vlastní experiment. Ten nemusí být výhradně z oblasti chemie, zasahovat může i do blízkých oborů (fyzika, biologie, biochemie atd.). Následně svůj pokus předvedou v rámci hodiny; tuto prezentaci musejí také fotograficky zachytit. Poté zašlou kompletní dokumentaci se všemi povinnými položkami organizátorům, a pokud svým experimentem osloví porotu, budou vybráni mezi sedm nejlepších týmů, které budou pozvány do finále soutěže. Po přijetí pozvánky zašlou týmy pořadatelům ještě povinnou powerpointovou prezentaci. V samotném finále pak musejí aspoň dva členové týmu odprezentovat teoretický úvod a výsledky projektu a také předvedou experiment před odbornou porotou. Toto vystoupení nesmí být delší než 20 minut.

Přihlášky do soutěže se přijímají nejpozději do 28. února 2014. Nejlepší týmy pro finále budou vybrány do 17. března 2014, do 18. dubna 2014 pak musejí zaslat promítanou část finálového vystoupení. Finále soutěže se uskuteční v týdnu od 21. do 25. dubna 2014 na VŠCHT Praha (Technická 5, Praha 6 – Dejvice).

Nejlepší tým obdrží věcné ceny a odměnu 3.000,– Kč pro každého člena týmu, pro školu pak 7.000,– Kč. Členové týmu na druhém místě dostanou věcné ceny a odměnu 2.000,– Kč pro každého, pro školu pak 5.000,– Kč. Tým na třetí příčce získá věcné ceny a odměnu 1.000,– Kč pro každého žáka, pro školu 3.000,– Kč. Odměny pro žáky budou ve formě poukázek na nákup knih a elektroniky, odměna pro školu bude určena na nákup pomůcek a vybavení pro výuku chemie. Více informací včetně podmínek soutěže a jejích pravidel lze najít na stránkách VŠCHT.

Zdroj: www.vscht.cz
Foto: Shutterstock.com, LMC

Další články k tématu

V Brně vzniká nové gymnázium zaměřené na chemiky

V Brně vzniká nové gymnázium zaměřené na chemiky

V Brně už za dva roky vznikne nové gymnázium zaměřené na výuku chemie. Město tak reaguje na velkou poptávku po odbornících v tomto oboru. Na trhu momentálně chybí hlavně syntetičtí chemici. Na nové škole budou učit vysokoškolští pedagogové a vyroste vedle Střední průmyslové školy chemické. „V Jihomoravském kraji je velký požadavek na chemiky. Chemie má uplatnění v …