Zahraniční vysoké školy v Praze

6. 2. 2012 | O studijních oborech

V hlavním městě nalezneme nejčastěji zahraniční školy soukromé, zaměřené na obchod, podnikání, právo nebo mezinárodní vztahy. V následujícím výčtu se dozvíte něco o konkrétních školách, jejich programech, školném a studijních nárocích.

Anglo-American University

Jednou z prvních zahraničních škol v České republice byla Anglo-American University, která studentům nabízí výběr z mnoha studijních oborů jak v bakalářském, tak navazujícím magisterském studiu. Pro přijetí do bakalářských programů musí uchazeči splňovat několik požadavků. Především musejí mít dokončené středoškolské vzdělání, certifikát o znalosti anglického jazyka (TOEFL, FCE, CAE, IELTS, IB). Dále musí uchazeči k přihlášce doložit svůj životopis, dva doporučující dopisy a esej. Pokud nevlastníte žádný z výše zmíněných certifikátů, můžete být ke studiu podmínečně přijati – certifikát si buď doplníte nebo absolvujete roční intenzivní kurz přímo na Anglo-American University. Podmínky pro přijetí do magisterských programů jsou podobné, ovšem kromě maturitního vysvědčení musí uchazeči disponovat diplomem z ukončeného bakalářského studia.

Školné a poplatky za studium se liší podle počtu kurzů, který si student zapíše. Bakalářský program výjde na 450 000 Kč, magisterský program na 330 000 Kč. Anglo-American University nabízí také různá stipendia a slevy na školném, jejich konkrétní výše však závisí na různých faktorech jako je délka studia nebo studijní výsledky. Konkrétní informace o poskytovaných stipendiích naleznete v tomto odkazu.

 

University of New York in Prague

University of New York in Prague (UNYP) působí v Praze od roku 1998. Zaměřuje se především na výuku businessu, komunikace, IT technologií, literatury, psychologie a mezinárodních vztahů. Na této univerzitě, která je uznávaná vysokoškolskými institucemi v Čechách i v zahraničí, lze získat bakalářský titul, magisterský titul a titul MBA.

Studenti bakalářského studia si mohou vybrat ze tří typů studia. Mohou se rozhodnout pro evropské studium, které je akreditováno českým Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a po kterém obdrží titul Bc. Také se mohou rozhodnout pro americké studium, které je čtyřleté a je akreditováno State University of New York, Empire State College. Poslední možností je tyto dvě studia zkombinovat a absolvovat americké studium, které si v závěru studenti doplní o státní zkoušku českého typu.

UNYP nabízí tyto bakalářské programy: Business Administration, Communication and Mass Media, International Economic Relations, Psychology, IT Management, English Language and Literature.

Po absolvování magisterského stupně obdrží studenti titul Master of Arts. Studovat se dá v těchto programech: Professional Communications and Public Relations, Clinical-Counseling Psychology, International and Commercial Law.

Studium MBA programů probíhá o víkendech a připravuje studenty na jejich budoucí firemní kariéru a vedoucí pozice, především ve společnostech zabývajících se obchodem, managementem a marketingem. Více o MBA studiu na UNYP naleznete zde.

Uchazeči o studium v bakalářských programech musí kromě řádně vyplněné přihlášky předložit motivační dopis o 400 slovech, přeložený a osvědčený doklad o absolvování střední školy, doporučující dopis a doklad o znalosti anglického jazyka (formou mezinárodně uznávaných certifikátů, popř. musí uchazeči absolvovat vstupní test z angličtiny při přijímacím řízení na UNYP). Po absolvování prvního kola přijímacího řízení se uchazeči účastní ještě přijímacího pohovoru, ve kterém především prokážou svou motivaci ke studiu. Podmínky pro přijetí k magisterským programům jsou podobné, u MBA programu se ovšem vyžaduje alespoň tříletá praxe v oboru. Kromě splnění všech požadavků musí uchazeči také absolvovat přijímací pohovor a prokázat dobrou znalost anglického jazyka.

Poplatky se na UNYP odvíjejí podle úrovně a typu studia. Bakalářské studium vyjde na 440 000 až 550 000 Kč. Magisterské studium je závislé na typu programu: MA in Professional Communications and Public Relations vyjde na 220 000 Kč, MA in Clinical-Counseling Psychology stojí celkem 350 000 Kč a za MA in International and Commercial Law zaplatíte 225 000 Kč. MBA studium vychází celkem na 325 000 Kč. UNYP samozřejmě také nabízí různá stipendia a slevy na poplatcích.

Více informací o škole i jednotlivých oborech najdete na www.unyp.cz.

Prague College

Britská vysoká škola v Praze nabízí na výběr z několika programů na třech různých institutech neboli fakultách: Business, Art & Design and IT & Computing. V rámci těchto škol si uchazeči mohou vybrat z bakalářských nebo magisterských oborů, které jsou akreditovány českým Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ale tituly jsou také uznávány ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Studium probíhá v angličtině. Již během studia se studenti zapojují do reálných projektů mezinárodních firem, ve kterých pak často naleznou i budoucí pracovní uplatnění.

Na School of Business lze získat tyto tituly: tříletý BA International Management, na který navazuje MSc International Management (Master of Science), který je zaměřen již na pracující studenty a tomu je také přizpůsoben styl výuka – přednášky probíhají většinou ve večerních hodinách a o víkendech. Dále lze na Prague College studovat na takzvaný Higher National Diploma (HND) in Business, který je dvouletý a lze z něj pokračovat v bakalářském studiu. Jeho náplň prakticky odpovídá prvním dvěma letům bakalářského stupně studia.

School of Art and Design nabízí tyto úrovně studia: HND Grafic Design, ze kterého lze postoupit na BA Grafic Design, a HND Interactive Media (nová média), po kterém lze pokračovat v BA Fine Art Experimental Media. Bakalářské obory lze ovšem absolvovat samostatně, tj. bez studia Higher National Diploma. Škola umění a designu spolupracuje s různými návrhářskými a designérskými firmami a společnostmi a nabízí uplatnění v praxi již během studia.

School of IT and Computing lze také studovat ve třech úrovních: HND in Computing, BSc in Computing a MSc in Computing.

Přijímací řízení začíná informativním pohovorem, na základě kterého studijní poradce vyhodnotí (společně se zájemcem) studijní program, který je pro něj nejvhodnější. Nejpodstatnější částí přijímacího řízení je závěrečný pohovor s lektorem, který se zájemci z České republiky probíhá na osobní úrovni přímo v Praze na Prague College. Pro přijetí potřebují zájemci vyplněnou přihlášku, potvrzení o dosaženém vzdělání, potvrzení o dosaženém stupni anglického jazyka a motivační dopis.

Školné se na Prague College pohybuje od 100 000 do 200 000 Kč. Vše závisí na typu a oboru studia. Na stránkách školy naleznete přehlednou tabulku, která o jednotlivých cenách informuje.

Více informací o škole i jednotlivých oborech najdete na www.praguecollege.cz.

Anglická obchodní škola (British Business College)

Obchodní akademie a Obchodní Institut nabízí mezinárodní bakalářské studium. To má první část formou dvouletého studia Higher National Diploma (HND), po kterém mohou studenti pokračovat ročním online studiem zakončeném titulem B.A. ve spolupráci se zahraničními univerzitami. Studium lze absolvovat v českém nebo v anglickém jazyce. Mezi vyučované předměty na HND patří například Základy ekonomie, Řízení finančních zdrojů, Firemní kultura, Marketingové principy, Právní aspekty podnikání, Rozhodovací procesy v podniku, Marketingové plánování, Psychologie a další.

Pro přijetí do mezinárodního bakalářského studia na British Business College musí uchazeči dosáhnout 18 let věku a prokázat znalost angličtiny na úrovni maturitní zkoušky (maturitním vysvědčením, přijímacím pohovorem, výsledkem Národních srovnávacích zkoušek).

Cena studia na HND je 49 000 Kč za semestr při denním studiu, 37 000 Kč za semestr při dálkovém studiu. V ceně je zahrnuta výuka, studijní materiály, volitelné jazyky navíc, neomezený přístup na Internet a konzultační hodiny profesorů.

Více informací o škole i jednotlivých oborech najdete na www.oapraha.cz.

University of Nothern Virginia Prague

Studiem na University of Nothern Virginia Prague (UNVA) lze získat tituly bakalářské i magisterské úrovně (BBA a MBA).

Bachelor of Business Administration (BBA) připravuje studenty na řídící pozice v soukromém i neziskovém sektoru jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Bachelor of Science in Information Technology (BSc IT) je také zaměřený na řízení a management, ovšem specializuje se na různé technologické a počítačové procesy a systémy řízení.

Master of Business Administration program (MBA) připravuje studenty na budoucí povolání výkonných manažerů a řídích pracovníků v globálním prostředí. Studenti si mohou vybrat z několika specializací: finance, marketing, management a projektový management.

Studium bakalářského programu vyjde studenty zhruba na 378 000 Kč za celé studium. Pro přijetí je potřeba silná motivace a dobrá znalost angličtiny, které jsou obě přezkoumány při ústním přijímacím pohovoru. Magisterské studium stojí dohromady asi 276 500 Kč. Podmínky pro přijetí jsou stejné jako do bakalářského studia, uchazeči ovšem musejí předložit doklad o absolvování bakalářského stupně.

Více informací o škole i jednotlivých oborech najdete na www.unva.cz.

 

Kromě výše zmíněných škol se dá v Praze studovat v cizím jazyce na jinak českých školách. Pro příklad uveďme například Anglofonní studia (Bc., Mgr.) a International Relations and European Studies (Bc., Mgr.) na Metropolitní univerzitě Praha. Vysoká škola ekonomická v Praze nabízí magisterské studium v angličtině nebo MBA studium ve francouzštině.

Zdroje: webové stránky jednotlivých škol

Zdroj fotografií: www.sxc.hu

Další články k tématu

Nejdražší město střední Evropy. Láká ještě Praha zahraniční studenty?

Do Česka každoročně míří studenti z celého světa. Za studium sice musí platit, právě výše školného – alespoň v porovnání s anglofonními zeměmi – je ale jedním z největších lákadel pro zahraniční studenty. Kvůli vysoké inflaci a rostoucím nákladům na život se ale studium v Česku v posledních letech prodražilo. Praha loni dokonce obsadila první místo v žebříčku zemí s nejdražším bydlením ve […]

číst více

Pozvánka na TEDx UNYP 2023 – „Klíče do budoucnosti“

EDx platforma, proslulá podporou intelektu a šířením „Hodnotných myšlenek“ s radostí oznamuje, že nadcházející událost TEDxUNYP 2023 se bude konat v UNYP Aréně dne 21. října 2023. Tématem letošního roku je „Klíče do budoucnosti“ s důrazem na udržitelnost jak pro naši planetu, tak pro nás samotné. Od svého založení byl TEDxUNYP přední platformou pro výměnu […]

číst více