Za jazyky do Evropy aneb Studium jazyků jinak

1. 11. 2011 | Aktuality

Za jazyky do Evropy aneb Studium jazyků jinak – to je název akce, kterou 8. listopadu 2011 pořádá Eurocentrum Liberec. Uskuteční se v přednáškovém sále univerzitní knihovny ve Voroněžské ulici a určena je všem zájemcům z řad široké veřejnosti.

Jejím hlavním cílem je formou prezentací na různá témata představit návštěvníkům rozličné formy studia a zejména pak možnosti využití cizích jazyků. Program bude rozdělen na dopolední část, která se uskuteční v sekci anglického a francouzského jazyka, a část odpolední, situovanou německé sekci.

Celá akce se koná pod záštitou paní Heleny Neumannové, která působí jako vedoucí sekce německého jazyka katedry cizích jazyků Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci a vedoucí sekretariátu Akademického koordinačního střediska v Euroregionu Nisa. Vstup na seminář je zdarma.

Bližší informace o programu akce a způsobech registrace najdete na stránkách zpravodaje TUL.

Zdroj: tuni.tul.cz

Další články k tématu