Vysoká škola obchodní v Praze stále přijímá přihlášky

25. 8. 2010 | Aktuality

Na Vysokou školu obchodní v Praze se můžete hlásit až do konce září. Škola přijímá studenty do studijních programů Mezinárodní teritoriální studia a Ekonomika a řízení v dopravě a spojích, a to bakalářského i magisterského cyklu a prezenčního i kombinovaného studia.

Vybrat si můžete z následujících oborů: Cestovní ruch, Služby letecké dopravy, Průvodcovská činnost v cestovním ruchu, Management cestovního ruchu a Management leteckých podniků.

V akademickém roce 2010/2011 je výše školného pro bakalářské obory stanovena na 22.500,– Kč za semestr, pro magisterské obory jde o 25.000,– Kč za semestr.

Více informací: http://www.vsopraha.cz/