VUT zkoumá zájem o kombinované studium

10. 12. 2002 | Aktuality

Pokud průzkum prokáže dostatečný zájem o kombinované studium, otevře VUT v Brně  od akademického roku 2003/2004  hned několik oborů.

Studium v programu kombinovaného (dálkového) studia je dnes  pro mnoho lidí jedinou šancí jak se vzdělávat na vysoké škole ať už z důvodů finančních, časových, zdravotních či jakýchkoliv jiných. V dnešní době zájem o tuto možnost studia tedy v žádném případě neklesá.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně vychází uchazečům o kombinované studium vstříc. V těchto dnech, a to až do 31. prosince 2002, provádí průzkum a v případě dostatečného zájmu hodlá otevřít nejdříve od akademického roku 2003/2004 bezplatné kombinované studium akreditovaného bakalářského studijního programu „Elektrotechnika, elektronika, řídicí a komunikační technika“ v oborech:<?xml:n­amespace prefix = o ns = „urn:schemas-microsoft-com:office:office“ /><o:p></o:p>

Elektronika a sdělovací technika
Automatizační a měřicí technika
Mikroelektronika a technologie
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Teleinformatika

Doba tohoto studia je plánovaná na 4,5 roku, z toho je poslední semestr vyhrazen  pro vypracování bakalářské práce. Výuka by měla podle předběžných informací probíhat v sobotu,  asi 7× za semestr, a to především formou laboratorních a počítačových cvičení a konzultací k přednáškám. Studenti budou mít k dispozici veškeré studijní materiály umožňující samostatné studium v elektronické nebo tištěné podobě.

Zájemci o tuto formu studia by měli svůj vážný zájem projevit do 31. 12. 2002 zasláním nezávazné předběžné přihlášky s uvedením jména, úplné adresy, případně dalších kontaktů (telefon, e-mail) a oboru, který by chtěli studovat na adresu: <o:p></o:p>

 FEKT VUT v Brně
studijní oddělení (pí. Kolářová)
Údolní 53
602 00 Brno
tel.: 541146340
fax: 541146300
e-mail: kolarova@feec.vutbr.cz<o:p></o:p>

Podrobnosti o studijních plánech těchto oborů naleznete na internetové stránce FEKT

<o:p> </o:p>

<SPAN style=“FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: “ Roman?; New ?Times Times AR-SA? mso-bidi-language: CS; mso-fareast-language: mso-ansi-language: mso-fareast-font-family:>