VŠO otevřela nový studijní obor: Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy

7. 4. 2015 | Aktuality

Vysoká škola obchodní v Praze otevřela zcela nový a zatím jedinečný studijní obor – Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy. Otevřen je v prezenční formě studia se standardní délkou tři roky a závěrečným získáním titulu bakalář.

Zaměřuje se zejména na rozvoj lidských zdrojů, zahrnující péči o systematický profesní růst zaměstnanců, na organizaci podnikového vzdělávání a na kariérní řízení včetně koncipování různých podpůrných a motivačních programů pro zaměstnance. Mezi studijními předměty budou i ty zaměřené mj. na podnikovou ekonomiku, účetnictví, marketing a management, relevantní oblast práva, personalistiku a řízení lidských zdrojů, profesní vzdělávání a kariérní řízení, psychologické a sociologické disciplíny s důrazem na měkké dovednosti, etiku, dopravní problematiku, soukromé podnikání v oborech blízkých personálním aktivitám, firemnímu a agenturnímu vzdělávání a poradenství atp.

Přihlášky ke studiu lze podávat až do 30. září 2015. Školné za semestr činí pro bakalářské obory 22.500,– Kč.

Zdroj: www.vso.cz