Vysoká škola obchodní v Praze je od roku 2000 soukromou vysokou školou s akreditovaným studijním programem Mezinárodní teritoriální studia a Ekonomika a řízení v dopravě a spojích. Za patnáct let své existence dosáhla VŠO významného postavení mezi neuniverzitními vysokými školami v České republice. V současné době studuje na VŠO více jak 3 000 studentů. Škola připravila pro praktické uplatnění profesionály s kvalitním ekonomickým a manažerským vzděláním a účelnou oborovou specializací.

Studijní programy

Škola nabízí bakalářské studijní programy v oborech Cestovní ruch, Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy, Služby letecké dopravy v cestovním ruchu, Letový provoz, Průvodcovská činnost v cestovním ruchu a navazující magisterské studijní programy v oborech Management cestovního ruchu a Management leteckých podniků.

Uplatnění

Absolventi VŠO jsou připraveni na výkon středních i top manažerských funkcí v podnicích cestovního ruchu, v leteckých službách, jako personalisté se zaměřením na oblast vzdělávání, v hotelovém managementu, v oblasti managementu kultury a destinací, v rámci státní a veřejné správy a v celém spektru naší i mezinárodní ekonomiky.

www.vso.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Uchazeči o bakalářské i navazující magisterské studium jsou přijímáni bez zkoušek. V rámci přijímacího řízení uchazeči dodají doklady o dosaženém vzdělání.

Přihlášku lze podat do 30.9.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 500 Kč

Aktuality

Aktuality na VŠO

Aktuality na VŠO

Co se děje na VŠO? Nahlédněte do aktualit! číst více

Doplňující informace

Školné

Školné pro bakalářské studijní obory činí 22 500,- za semestr. 

Stipendium

Škola nabízí pouze ubytovací a sociální stipendium.