VŠ, kde ještě berou přihlášky

2. 5. 2016 | Přijímací řízení

V únoru a v březnu sice uzavřela přihlášky většina veřejných a i některé soukromé vysoké školy, pokud byste se ale ještě na nějakou VŠ rádi přihlásili, není všem dnům konec. Na některé obory můžete podat přihlášku i v květnu a v červnu.

Květnové deadliny

Zajímá-li vás rozvoj regionů či mezinárodní teritoriální studia, je dobré vědět, že do 15.5.2016 můžete podávat přihlášku na bakalářský obor Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií brněnské Mendelovy univerzity.

Do 20.5.2016 se můžete hlásit na obory jako Ošetřovatelství, Zdravotnický záchranář, Biomedicínská technika či Biomedicínské inženýrství, a to na Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci.

Do téhož data (20. května) přijímá přihlášky také Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Ta dokonce zřídila pro uchazeče o studium speciální webové stránky s názvem Držíme ti místo.

Studijní obor Edukační péče o seniory a další studijní obory na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě přijímají přihlášky až do 31. 5. 2016.

Stejně tak se můžete do konce května přihlašovat na obor v angličtině Business Administration and Entrepreneurship na Fakultě humantiních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Deadliny do konce června

Do 30. června 2016 pak berou přihlášky na Fakultu informatiky a statistiky VŠE na obory jako například Aplikovaná informatika nebo Multimédia v ekonomické praxi.

Na Fakultu tropického zemědělství (původní název: Institut tropů a subtropů) České zemědělské univerzity v Praze se můžete přihlašovat ke studiu také do konce června 2016. Tato fakulta nabízí ke studiu bakalářské obor Zemědělství tropů a subtropů a obor v angličtině Internationa Cooperation in Agriculture and Rural Development.

Prázdniny a druhá kola

V průběhu prázdnin přijímá přihlášky ještě spousta vysokých škol. Jejich podrobný výčet vám přineseme na konci června.

zdroj fotografií: www.freeimages.com