Vláda chce žáky více zapojit do mezinárodních testů

27. 9. 2020 | Aktuality

mezinárodní_testyVláda chce v příštích letech žáky více zapojit do mezinárodního testování. Kromě znalostí z oblasti matematiky, přírodovědy a práce s textem by se nově zjišťovalo i to, jak v mezinárodním srovnání děti rozumí finančním otázkám a jak dokážou pracovat s internetem a informacemi. S návrhem přišlo ministerstvo školství.

Česká republika se aktuálně účastní mezinárodního průzkumu PISA OECD a testování TIMSS a PIRLS Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA). PISA se věnuje zkoumání přírodovědné, čtenářské a matematické gramotnosti patnáctiletých studentů. Testy probíhají jednou za tři roky. V mezinárodním srovnání byli čeští studenti průměrní až mírně nadprůměrní, nejhůře si vedli ve čtenářské gramotnosti. V roce 2022 by podle návrhu ministerstva pak měla PISA do testů zahrnout i finanční gramotnost.

PIRLS jednou za čtyři roky testuje čtenářství žáků čtvrtých tříd. Nadcházející testování proběhne příští rok. Testy TIMSS zkoumají, jak čtvrťáci zvládají matematiku a přírodovědu. Testy probíhají rovněž jednou za čtyři roky a znovu budou v roce 2023 a nově by měly ověřit i matematické a přírodovědné znalosti žáků osmých tříd. Ve stejném roce by mělo také proběhnout testování počítačové a informační gramotnosti v testech ICILS, které se konají jednou za pět let.

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Ministerstvo školství pokládá větší zapojení českých studentů do mezinárodních testů za klíčové. Zjištění z nich vyplývající by posloužila jako východiska pro modernizaci výuky v České republice. To souvisí s nově připravovanou strategií vzdělávací politiky do roku 2030, kterou vláda plánuje realizovat. Zapojení škol do testování údajně nezvýší státní rozpočet. Testování místo toho zaplatí Ministerstvo školství ze svého rozpočtu.

Zdroj:
https://www.seznamzpravy.cz/