Velký souboj: Ústní vs. písemné zkoušení

3. 12. 2018 | Studentský život

Losování otázek, kolokvium, esej, multiple choice testy – každý vyučující si libuje v jiném druhu mučení zkoušení mimo jiné i proto, že každý předmět má svá specifika, která často sama rozhodují o podobě zkoušky. Co zahrnují jednotlivé typy zkoušek, jak se na ně připravit a co preferují sami studenti? Vydali jsme se to zjistit.

Seznamte se s vyučujícím

Pokud jste typ, který umí všechno takzvaně „okecat“, pak vám asi přijdou jednodušší ústní testy. U nich je výhodou, pokud svého zkoušejícího dobře znáte, a to nejen ze školních chodeb, ale třeba i z přednášek.

Pokud svého zkoušejícího příliš neznáte, nespoléhejte pouze na svůj šarm. Vyučující si spojí vaše jméno s vaším obličejem, zapamatuje si vás, a pokud se bude jednat o negativní zkušenost, mohla by se s vámi ještě dlouho vláčet. Navíc u ústní bohužel musíte čelit také momentální náladě vyučujícího. Tento člověk pro vás může být špatně čitelnou knihou, ba co hůř! Můžete k sobě chovat vzájemné antipatie.

Abyste minimalizovali před zkouškový stres, zjistěte si od starších studentů, jak zkouška probíhá. Zeptejte se třeba, jestli si k otázce připravit delší monolog či zda to celé bude probíhat formou dialogu. Při zkoušce pak sledujte reakce vyučujícího, svými dotazy se vás může snažit navést správným směrem.

SLOVNÍČEK: Kolokvium je druh zkoušky, který představuje vědeckou debatu, zpravidla skupinovou. Jedná se o zkoušku, kdy například dokazujete, že se orientujete v literatuře nebo obhajujete své zkušenosti z praxe.

Jak se učit na ústní

V případě, že vám ústní projevy příliš nesedí, nepřipravujte se na zkoušku mechanickým učením pouček. Učivu musíte porozumět a vše prezentovat svými slovy. Takže radíme, nepoužívejte pojmy, u nichž si nejste jisti významem a učte se nahlas. Díky tomu dokážete své myšlenky srozumitelně formulovat.

„Vyzkoušejte si odříkávat otázky doma nanečisto. Snažte se trénink co nejvíce přizpůsobit tomu, co vás reálně čeká. Pokud vám pomůže opakovat si látku v obleku, ve kterém se druhý den posadíte před zkoušejícího, jen do toho!“ rádi na webu muni.cz Petr Sucháček z Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Samozřejmě volte takový postup učení, který vám nejvíce vyhovuje. Více rad najdete v našem článku Jak se učit na vysoké škole, aby se z toho jeden nezbláznil.

Když neumíte okecávat

Myslíte si, že písemné testy, kde se pouze zaškrtávají správné odpovědi, jsou jednodušší? I zde je možné narazit. Třeba multiple choice testy mají vícero podob. Pokud si chce vyučující opravdu ověřit, že dané látce rozumíte, bude u každé otázky například jedna až pět správných odpovědí. Body pak získáváte jen tehdy, pokud zaškrtnete všechny správné odpovědi. Za nesprávnou odpověď vám mohou být body odečítány. Proto není možné jít na takový test s myšlenkou, že to celé natipujete.

Mezi další formy písemných zkoušek patří testy s otevřenou otázkou a eseje. Opět zde platí zlaté pravidlo, že byste se vždy měli snažit učivu porozumět a nedrtili se jen nazpaměť poučky. Esej má vždy stanovený rozsah. Pokud tedy máte o něčem napsat tisíc slov, musíte umět nejen teorii, ale i příklady z praxe, abyste uměli látku vysvětlit v souvislostech.

Transparentnost a objektivita

Velkou výhodou písemné zkoušky je jasná a prokazatelně zasloužená výsledná známka. U testu také všichni studenti dostávají stejné otázky, a tak nikdo nemůže říct, že jeho otázka byla lehčí nebo těžší. Z těchto důvodů třeba na univerzitách ve Francii ústní zkoušky vůbec neexistují. Naopak hodnocení ústní zkoušky je, ať už se nám to líbí nebo ne, vždy do jisté míry ovlivněno subjektivními pocity.

„Rozhodně preferuju písemné zkoušení. V písemném projevu se cítím jistější, mám více času odpověď promyslet, takže nemusím blábolit, když zrovna nevím – prostě to vynechám a vrátím se k tomu, když zbyde čas a když něco vymyslím, to u ústního úplně nejde,“ vysvětluje studentka žurnalistiky na Univerzitě Karlově Gabriela.

Její kolegyně Tereza s ní souhlasí. „Z ústního jsem víc nervózní a mám pocit, že toho nevymyslím tolik,“ říká.
„Zároveň je fajn, že můžu svoje odpovědi zpětně projít a případně opravit chyby, kterých si všimnu. Celkově jsem proste z písemných zkoušek mnohem méně ve stresu,“ dodává Gabriela.

Z našeho souboje tak vycházejí vítězně písemné zkoušky, a to jak z hlediska objektivity, tak i z pohledu samotných studentů. Každopádně je důležité zvládat obojí. Student z Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy upozorňuje, že ústní zkouška je dobrou přípravou na budoucí pracovní pohovory, kde přeci jen budete muset slovně obhájit své schopnosti.

Zdroje: studuj.to, e15.cz, studentmag.cz, muni.cz, eduin.cz

Další články k tématu