Soutěž Věda je krásná

28. 10. 2011 | Aktuality

Letos v říjnu vyhlásila Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze už třetí ročník soutěže s názvem Věda je krásná. Oproti předchozím dvěma ročníkům, kdy se soutěž omezila pouze na fakultní půdu, ji však letos rozšířila a přizvala k účasti všechny současné zaměstnance a studenty univerzity. Úkol všech zapojených však zůstává obdobný: je jím zhotovení fotografie či jiného díla s přírodovědeckou tematikou, které se musí tematicky dotýkat některé z vyhlášených kategorií. Těmi pro tento rok jsou:

  • Vědecká mikrofotografie (fotografie z optických a elektronových mikroskopů)
  • Vědecká fotografie (od makrofotografií až po satelitní či astronomické snímky)
  • Vědecká ilustrace (věda zprostředkovaná tužkou, štětcem či photoshopem)
  • Virtuální příroda (příroda z počítače, tedy vizualizace molekulárních či jiných struktur, fyzikálních či chemických jevů, grafické výstupy modelů atp.).

Každý účastník může zaslat nanejvýš 5 samostatných obrazových příspěvků, resp. seriálů o maximálně 6 tematicky propojených fotografiích. Zapojit se však může i v rámci více kategorií. Soutěžní příspěvky se mohou odevzdávat výhradně v digitální podobě, a to prostřednictvím webových stránek soutěže (www.vedajekrasna.cz), na kterých bude zároveň probíhat i divácké hodnocení ze strany široké veřejnosti. Odborné hodnocení pak provede porota jmenovaná vyhlašovatelem soutěže. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 14. prosince 2011.

A na co se mohou ti nejúspěšnější tvůrci těšit? Autor, který se dle hodnocení odborné poroty stane absolutním vítězem, získá 12 000,– Kč. Vítězové jednotlivých kategorií pak dostanou každý po 6 000,– Kč, druhá místa budou oceněna finančním příspěvkem 3 000,– Kč a třetí pak částkou 1 000,– Kč. Všechny tyto ceny budou uděleny jako ceny děkana Přírodovědecké fakulty UK.

Vítězové divácké soutěže oproti tomu získají věcné ceny od společnosti Olympus a českého zastoupení firmy JEOL (EUROPE) S.A.

Zdroj: vedajekrasna.cz

Foto: Jan Martínek (absolutní vítěz ročníku 2010)