Univerzity budou mít své sponzory.

1. 12. 2003 | Aktuality

Celkem originální způsob řešení neutěšené finanční situace ve vysokém školství, našla, jak se zdá, ministryně školství Petra Buzková. Univerzity budou zčásti financovány i ze zdrojů, které jim poskytnou představitelé českého průmyslu. Sponzorskou pomoc již teď přislíbilo několik firem, mezi jinými i Škoda a Siemens. Dotovány však budou jen univerzity technického zaměření. Vysoké školy s humanitním a jiným zaměřením budou i nadále odkázány na státní pokladnu.

Podle představ zástupců vysokých škol by se celková částka, kterou by firmy ročně měly přispět, měla pohybovat kolem 700 milionů korun. Buzková ale kromě finanční podpory vidí i další možnosti spolupráce mezi technickými školami a průmyslovou oblastí. „Zaměstnanci průmyslových podniků by občas vyučovali na VŠ a akademici by zase získávali praxi v živém průmyslu,“ vyjádřila se ministryně předevčírem pro Lidové noviny. Uvažuje se i o zřízení nadace na podporu talentovaných studentů. Podniky by dále měly  získat možnost podílet se na výzkumu a ovlivňovat jeho směřování.