Studentka TUL: Univerzitu třetího věku můžu směle doporučit

31. 8. 2011 | Studium po třicítce

Studium na vysoké škole není jen pro mladé. Své o tom ví důchodkyně Věra Matyášová, která navštěvuje Univerzitu třetího věku při Technické univerzitě v Liberci.

Proč jste se rozhodla ke studiu univerzity třetího věku?

Skončila jsem s prací na plný úvazek, jako důchodkyně jsem měla dojem, že budu mít hodně volného času.

Studujete na Technické univerzitě v Liberci, které kurzy jste si z nabídky vybrala a jak vypadá harmonogram semestru?

Jedná se o nově otevřený dvouletý ucelený program Kulturně historická a antropologická studia. Vyučuje se ve dvouhodinových blocích, v prvním semestru tři předměty, v dalších semestrech čtyři předměty – Dějiny umění, Etika, Francouzština, Kulturní historie, Kulturní antropologie, Dějiny oděvní kultury. Dále volitelně Vývoj hudebního myšlení, Kulturní vlastivědy, Hudební zeměpis, Grafika nebo Malba.

Přednášející jsou kolikrát mladší nežli studenti. Jaké vztahy panují v posluchárnách?

Velmi dobré, jeden přednášející byl v důchodovém věku, jiní jsou ve věku našich dětí i vnoučat.

V tomto studijním programu jsme dvacetičlenná skupina lidí, která se pravidelně 3× týdně schází ve škole.

Požadují po Vás kantoři domácí přípravu nebo je to čistě na vašem uvážení?

Příprava na další hodinu je na našem rozhodnutí, pouze z francouzštiny jsou někdy zadávány úkoly.

Přednášky jsou třikrát týdně

Přednášky jsou třikrát týdně

Zkouškové období bývá pro klasické vysokoškoláky stresující záležitostí. Jaké je to na univerzitě třetího věku?

Program, který jsem si vybrala, je výjimečný. Každý semestr je zakončen zápočty nebo zkouškami (testy), na které se připravujeme. Stres to pro nás je – myslím, že zbytečný. Tento typ studia by měl být chápán jako zájmový, bez zkoušení.

Jak Vás studium obohatilo?

Zopakovala jsem si to, co jsem už znala z dřívějška, znalosti jsem rozšířila. Získala jsem nové kamarády. Skvělé jsou i společné exkurze.

Existují nějaká negativa? Co by se mohlo na univerzitě zlepšit?

Kromě zrušení zkoušek mě nic nenapadá.

Doporučila byste studium U3V dalším zájemcům?

Určitě.

Zdroj fotografií: www.tul.cz