Studentka Jana Řezáčová: I senioři se mají stále čemu učit

27. 2. 2014 | Studium po třicítce

Proč jste se rozhodla studovat na univerzitě třetího věku?

Patřím ke generaci, z níž mnozí nemohli studovat na vysoké škole pro svůj nevhodný původ. Na Univerzitě třetího věku si tak splnili své sny až ve stáří.

Studovala jste na Jihočeské univerzitě, jaké předměty jste si vybrala?

Pod záštitou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích lze studovat U3V na Zdravotně sociální fakultě a na fakultě Teologické. V roce 2007 jsem ukončila program ve studijním oboru „Člověk ve zdraví, nemoci a tísni“ na Zdravotně sociální fakultě JČU.

Přednáška doc. Šemberové na U3V

Přednáška doc. Šemberové na U3V

Které přednášky byly nejzajímavější?

Přednášky na Zdravotně sociální fakultě byly zaměřeny na prevenci chorob lidí seniorského věku, jejich výživu, přiměřenou pohybovou aktivitu a také zájmy této věkové kategorie. Přednášky na Teologické fakultě obohatily náš duchovní život.

Připravovala jste se na přednášky předem?

Na většině přednášek nám byla doporučena literatura pro další samostudium.

Zkouškové období bývá pro vysokoškoláky stresující záležitostí. Je to na univerzitě třetího věku podobné?

V době mého studia jsme zpracovávali semestrální práce písemnou formou. Více stresující byla obhajoba závěrečné práce.

Přednášející jsou většinou mladší než studenti. Jaké vztahy panují v posluchárnách?

Přednášející pozitivně hodnotili zájem seniorských studentů o přednášky a jejich reakce na předkládané téma. Podle sdělení přednášejících se na přednášky k seniorům těšili více než na mnohdy laxní přístup studentů denního studia, kteří jsou ve věku našich vnoučat.

Pořádala škola exkurze a další společné akce?

Na U3V jsme pořádali slavnostní setkání na začátky a závěry semestrů, vánoční setkávání, turistické výlety na Šumavu. S velkým zájmem se setkala exkurze do Arpidy – zařízení pro tělesně postižené děti

Zahájení semestru

Zahájení semestru

Jak Vás obohatilo studium na U3V?

U3V nám kromě vědomostí umožnila poznat sami sebe. Získali jsme také určitou psychickou odolnost. Nejsme senioři na okraji společnosti, máme své sebevědomí. Naučili jsme se používat moderní technologie, práce s počítačem nás baví a jsme v častém spojení s ostatními studenty. Jsme společenství lidí stále bažících po vzdělání. V přátelských setkáváních nacházíme radost a pozitivní pohled na budoucnost.

Ani po skončení studia jste na U3V nezanevřela. Předsedáte Klubu absolventů. Co Vaše působení v klubu obnáší?

Po ukončení studia na ZSF a TF se mohou absolventi obou těchto fakult sdružovat do Klubu absolventů U3V, jehož programem je další vzdělávání. Klub má osnovu vzdělávacích přednášek bez zkoušek. Tvorbu studijních programů a jejich kvalitu zajišťuje doc. PhDr. Jana Šemberová, Csc. ze SZF a Mgr. Helena Machulová z TF. Kromě pravidelných přednášek jednou za 14 dní mohou členové Klubu navštěvovat řadu kurzů a vzdělávacích modulů. Velkou návštěvnost mají kurzy historie, psychologie, archivnictví, trénování paměti, digitální fotografie. Významnou složkou činností Klubu jsou společenské aktivity. Výstavy jako např. Rožmberský rok v Praze, Europa Jagellonica v Kutné Hoře, návštěva Benešovy vily v Sezimově Ústí, Čapkovy Strže, Muzea TGM v Lánech atd. Navštívili jsme Národní divadlo a Divadlo Na Jezerce. Na exkurzi v Budvaru jsme žasli nad moderním zařízením pivovaru při zachování původní technologie.

Návštěva Benešovy vily

Návštěva Benešovy vily

Kolik členů má Klub absolventů a jak často se setkáváte?

V letošním roce má Klub absolventů U3V 134 členů. Z výše uvedeného částečného přehledu jeho činností má jeho sedmičlenný výbor dost starostí, zejména organizačních. Je mi ctí, že tomuto pracovitému výboru mohu předsedat.

Na co byste nalákala seniory, kteří o U3V uvažují?

Seniorům, kteří uvažují o studiu na U3V, bych možná sdělila naše motto: „Bez ohledu na náš věk se máme stále čemu učit“. Při studiu zažijí radost z poznávání a získají nové přátele.

Fotografie: archiv Jany Řezáčové.