Univerzita studentům nabídne kurzy štěstí. Reaguje na rostoucí počet sebevražd

26. 6. 2019 | Aktuality

Neuroscientists with a giant chart of human brain and a heart iconZa poslední tři roky zemřelo na University of Bristol 12 studentů. U většiny z nich šlo o sebevraždu. Část veřejnosti univerzitu kritizuje, že psychickému stavu studentů nevěnuje dostatek pozornosti. V reakci na to škola uvedla, že od příštího roku nabídne předmět zaměřený na štěstí a jak jej v životě dosáhnout.

Bude se jednat o dvanáctitýdenní kurz, za který absolventi získají plnohodnotné kredity nutné k úspěšnému ukončení studia. Cílem předmětu bude naučit studenty najít psychickou rovnováhu; jeho součástí budou kromě přednášek i praktické úkoly. V rámci přednášek budou studenti diskutovat o tom, zda je míra štěstí u jednotlivce genetickým předpokladem, jak štěstí ovlivňuje mysl a jakou roli hraje štěstí v kulturním prostředí.

V praktické části kurzu si studenti například budou muset vybrat jedno ze sedmi cvičení a po týdnu reflektovat, jaký mělo cvičení efekt na jejich psychický stav. Mezi těmito cvičení bude třeba delší spánek, meditace, vyjadřování vděčnosti za lidi a věci v jejich životě či konání dobrých skutků.

Předmět bude vyučovat profesor psychologie Bruce Hood. ,,Očekáváme, že si předmět zapíší stovky studentů nejen z fakulty psychologie, ale napříč všemi obory,’’ uvedl Hood. Profesor je nadšený, že se univerzita rozhodla předmět nabízet a udělovat za něj kredity, což bude studenty motivovat věnovat předmětu větší pozornost, než kdyby nebyl hodnocený.

University of Bristol se při navrhování předmětu inspirovala na americké Yale University, kde se na kurzy zaměřené na kvalitu života přihlásila čtvrtina studentů psychologické fakulty a další desítky tisíc studentů různého zaměření se kurzu účastnilo online.

Zdroje: The Independent, Seznam Zpravy