Univerzita Hradec králové - přihlášky až do konce března

13. 3. 2016 | Aktuality

Univerzita Hradec Králové prodloužila termín pro podání přihlášek ke studiu. Hlásit se je stále možno k bakalářskému, magisterskému, navazujícímu magisterskému i doktorskému studiu na všech fakultách.

U všech přihlášek ke studiu, kde byl termín podání stanoven do 29. února 2016, se tato lhůta prodlužuje o jeden měsíc, tedy do 31. března 2016.

Každá fakulta má přitom přesný termín pro jednotlivé obory stanoven jinak – například na pedagogické fakultě platí následující:

Termín podání přihlášky na talentové obory – 15. 3. 2016 na bakalářské, magisterské a navazující magisterské obory – 31. 3. 2016 na doktorské obory – 30. 4. 2016

Kompletní přehled fakult, nabízených oborů a úřesných lhůt pro podání přihlášky najdete zde.