Studentské spolky 1. LF pomáhají všude tam, kde je to potřeba

19. 10. 2018 | Stojí za přečtení

Studenti 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se jako budoucí lékaři rozhodli zasvětit svůj život pomoci ostatním lidem. Svým jednáním nám však všem ukazují, že medicína není jen povolání, ale především poslání. Ve svém volném čase se totiž kromě zábavy věnují také charitě a dobrovolnické činnosti.

Asi vůbec největším spolkem 1. LF, minimálně co se počtů členů týče, je IFMSA neboli International Federation of Medical Students Associations, česky Mezinárodní federace asociací studentů medicíny. Jedná se o nezávislou mezinárodní organizaci, která sdružuje už více jak 1,5 milionů studentů a studentek lékařství ze 117 zemí světa. Jejím hlavním cílem je prohlubování mezinárodní spolupráce mezi studenty medicíny, i oni však zvládají se ve svém volném čase věnovat charitě či školení o způsobech poskytování první pomoci. Mimoto se značnou měrou podílí na šíření osvěty o různých nemocech. Spolek pořádá akce jejichž výtěžek putuje nadaci Movember, „knírkového“ hnutí, které muže upozorňuje na rizika rakoviny prostaty, obchází základní školy s projektem Sexuální výchova pro pokročilé a také se aktivně zapojuje do Světového týdne boje proti AIDS. Každý rok pak organizuje úžasný projekt pro děti z mateřských škol pod názvem Nemocnice pro medvídky.

 

Dalším významným spolkem na 1.LF je Spolek mediků českých. Do této neziskové organizace se může začlenit jakýkoliv student či studentka lékařské fakulty v ČR. Své působení a aktivity však soustředí právě na lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Hlavní náplní spolku je pořádat volnočasové aktivity pro studenty, protože i medik je jenom člověk a nemůže se pořád učit. Velká část energie a práce jeho členů je však věnována právě dobročinnosti. Na Mikuláše obcházejí dětské pacienty ve Všeobecné fakultní nemocnici, podílí se na organizaci dětského dne 1. LF a pravidelně se zapojují do sbírek jako jsou Mezinárodní den AIDS, Den proti rakovině nebo Kapka krve.

 

Na 1. LF hrají významnou roli také studentské spolky cílené na studenty konkrétních medicínských oborů. Je to například Sdružení studentů stomatologie ČR, Česká asociace studentů adiktologie, Studentská asociace nutričních terapeutů, Ergoterapeuti všem nebo Asociace studentů fyzioterapie. Všechny tyto spolky loni svedla dohromady jedna významná charitativní akce. Vytvořily totiž Benefiční kalendář pro rok 2018, který prezentoval jejich dobrovolnickou činnost. Výtěžek z jeho prodeje dostala nezisková organizace Cesta domů, která poskytuje dětskou paliativní péči (komplexní, aktivní péči orientovanou na kvalitu života). Fotografie z kalendáře vytvořila umělecká fotografka Mara Szabová. Každá představovala konkrétní životní příběh se sociální tématikou.

 

Protože to byl projekt úspěšný a povedený, rozhodly se studentské spolky připravit Benefiční kalendář i pro rok 2019. Ten navíc rozšířily i o praktický diář. Tématem budou tentokrát senioři a výtěžek poputuje neziskovce Život 90, konkrétně projektu tísňového tlačítka pro seniory. „Velmi si vážím všech, kteří jsou ochotni udělat něco navíc za hranicí všedního pracovního či studentského života a věnovat svůj čas, invenci nebo prostředky lidem v obtížných životních situacích. Svým entuziasmem a empatií nám pomáhají dělat z Jedničky toho správného ‚korporátního občana‘. Za to jim patří velký dík,“ komentoval činnost svých studentů děkan 1.LF Aleksi Šedo. Fotografie ke kalendáři letos vytvořil Viktor Sýkora a jsou na nich zachyceny toxikologicky významné rostliny.

Zdroje: cuni.cz.