Studentská soutěž: nech si vydat svoji diplomku!

29. 4. 2012 | Aktuality

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., divize Nakladatelství Academia, vyhlásila 1. ročník soutěže určené všem stávajícím studentům a absolventům českých vysokých škol v České republice. Jejím cílem je umožnit mladým, ještě neobjeveným autorům, vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou známého českého nakladatelství a čtenářům představit nové talenty působící v české vědě.

Rukopisy je možné přihlásit v těchto kategoriích:

  • Vědy o živé přírodě a chemické vědy
  • Vědy o neživé přírodě
  • Humanitní a společenské vědy

Podmínky účasti v soutěži jsou následující:

  • Autor musí být studentem nebo absolventem magisterského studijního programu na české vysoké škole a nesmí být starší 28 let.
  • Rukopis přihlašuje katedra, kde byl, nebo je autor přihlášen ke studiu a kde byla magisterská práce obhájena.
  • Rukopis musí být v českém jazyce.
  • Rukopis nesmí být delší než 300 stran.
  • Magisterská práce byla obhájena v období mezi 1. dubnem 2010 a 30. zářím 2012.
  • Rukopis v elektronické podobě včetně posudků školitele a oponenta a písemným souhlasem autora s přihlášením rukopisu do soutěže musí být zaslán na mail Adély Fořtové fortova@academia.cz a v tištěné podobě na adresu Nakladatelství Academia (Vodičkova 40, 110 00 Praha 1) v období mezi 1. dubnem 2012 až 30. zářím 2012. Posudky školitele a oponenta nebudou součástí vydané publikace, poslouží pouze jako doporučení a podklady pro porotu.
  • Při přípravě vydání vítězné publikace bude autor povinen respektovat Pokyny pro autory uvedené na webových stránkách Nakladatelství Academia.

Vítěznou práci vybere porota složená z předních představitelů české vědy. Hodnocena bude nejen faktická správnost, ale také čtivost a schopnost upoutat čtenáře. Ze zaslaných rukopisů splňujících podmínky vybere vítěze do 25. února 2013 a autor bude písemně informován do 5 dnů od rozhodnutí poroty. Slavnostní vyhlášení vítěze soutěže proběhne v březnu 2013.

Autor vítězné práce získá bezplatnou licenční nakladatelskou smlouvu s nakladatelstvím Academia, v níž se vyhlašovatel soutěže zaváže, že rukopis vydá na své náklady do jednoho kalendářního roku od podpisu smlouvy. Vydána bude jako neperiodická publikace v edici zřízené k tomuto účelu v minimálním nákladu 100 kusů. Publikace bude nabízena ve všech Knihkupectvích Academia, na e-shopu www.academiaknihy.cz a v běžné distribuční síti. Autor obdrží minimálně 1 autorský výtisk.

Více informací naleznete na stránkách Nakladatelství Academia.

Zdroj: www.academia.cz

Zdroj foto: Stock.XCHNG

Další články k tématu

Firmy se přetahují o absolventy univerzit, volných míst je přebytek

Firmy se přetahují o absolventy univerzit, volných míst je přebytek

Letošní podzim přeje čerstvým absolventům vysokých škol. Oproti předchozím rokům mají totiž mnohem větší šanci rychle nalézt vhodné zaměstnání. Jedním z důvodů je fakt, že se firmy momentálně o vzdělané pracovníky doslova přetahují. Podle údajů Úřadu práce byl na konci srpna počet lidí bez práce nejnižší od roku 1996. Nabídka navíc výrazně přesahuje poptávku. Zaměstnavatelé hledají …

číst více
Studenti získali cenu Wernera von Siemense

Studenti získali cenu Wernera von Siemense

Vědecká soutěž Wernera von Siemense každoročně oceňuje technologické a přírodovědné projekty. Letošní ročník ocenil průlomové objevy v léčbě nemocí i technické studie sportu. První ročník soutěže proběhl už v roce 1998 a od toho roku společnost Siemens na odměnách úspěšným účastníkům vyplatila 12,5 milionu korun. Ocenění během 22 let konání soutěže dostalo 389 vítězů. Konkurence je postupně …

číst více
Tramvaje budoucnosti budou bez řidičů

Tramvaje budoucnosti budou bez řidičů

Studenti Západočeské univerzity v Plzni navrhli tramvaje budoucnosti. Budou se řídit samy a jeden z modelů dokonce pomůže čistit ovzduší. „Tématem konstrukce a designu exteriéru bylo navrhnout stroj vhodný pro sériovou výrobu a reflektující technický pokrok,“ objasnil projekt Jan Korabečný, vedoucí ateliéru Produktový design II. Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Výsledné návrhy hodnotila společnost Škoda Transportation. …

číst více