Stroje navždy změní trh práce. Víte co nás čeká v roce 2022?

27. 1. 2019 | Stojí za přečtení

Už jste slyšeli o chytrých továrnách? Jsou to podniky, ve kterých veškerou výrobu zajišťují pouze stroje. Lidé je jen ovládají, a to výhradně přes internet, navíc mimo kanceláře. A taková nás nejspíš čeká budoucnost. Jak tyto změny zahýbají s pracovním trhem?

mechanical-robotic-arm_62754-42

Průmysl 4.0

Podle zpráv na serveru World Economic Forum prochází celý svět právě nyní takzvanou čtvrtou průmyslovou revolucí (průmysl 4.0), která spěje právě k vytváření takovýchto továren. Základ průmyslu 4.0 tvoří automatizace, optimalizace a propojení veškerých procesů. Jestliže první průmyslová revoluce přinesla inovace v oblasti mechaniky, druhá v oblasti elektroniky a třetí v oblasti informačních technologií, pak průmysl 4.0 můžeme specifikovat jako vývoj kyberneticko-mechanických systémů.

V současné době řada výrobních podniků a firem bojuje s nedostatečným zájmem o dělnické profese. Je tedy logickým krokem obsadit tyto pozice stroji. Dostaneme se tak postupně k novému trendu moderních technologií. To s sebou přinese změny na trhu práce. Vznikne řada nových pracovních pozic a zásadně se přetvoří také požadavky na zaměstnance. A nebavíme se zde o vzdálené budoucnosti, ale o změnách, které nás čekají do roku 2022.

Profese, které budou v kurzu

Z dokumentu zpracovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu vyplývá, že bude zvýšený zájem o datové analytiky a vědce. Tedy o specialisty, kteří zaopatří sběr, uchovávání a přenos rozsáhlých souborů a informací a jejich přenesení do praxe. S tím souvisí i potřeba zvyšovat bezpečnost přenášených i uchovávaných dat. Počítá se s tím, že v budoucnu budou firmy zaměstnávat celé týmy lidí dohlížejících na kybernetickou ochranu.

V oblasti strojírenství vzniknou nové pracovní pozice, které budou propojovat strojní inženýrství se znalostmi kybernetiky, informatiky a elektroniky. Bude také vysoká poptávka po vývojářích softwarů a aplikací. Od nich se bude požadovat vytváření uživatelsky jednoduchých a snadno srozumitelných systémů.

Tuto práci budou doplňovat prodejci a marketingoví odborníci, kteří se orientují na daném trhu a znají své zákazníky. Nové technologie mimo jiné umožní individuálnější přístup a pro zachování konkurenceschopnosti tak bude daleko více kladen důraz na znalost tržního prostředí a potřeby spotřebitelů.

V neposlední řadě se předpokládá stále zvyšující se tlak na ochranu a zlepšování životního prostředí. Podniky budou muset přijímat zodpovědnost a eliminovat dopady technologického pokroku na přírodu. Proto se i v tomto odvětví předvídá profesní rozvoj a vznik nových pracovních míst. Stejně tak vzroste zájem o profese designerů a architektů, kteří dokáží přirozeně propojit svět techniky s jeho okolím.

Velký průlom nastane v oblasti služeb, především ve zdravotnické a sociální sféře. Souvisí to se zvyšováním životní úrovně a trendem stárnutí populace. Vznikne tak poptávka po službách spojených s volnočasovými aktivitami, vzděláním nebo péčí o děti, občany se zdravotním hendikepem či seniory.

Neméně žádané budou profese zajišťující rozvoj a rekvalifikaci zaměstnanců, tak aby byl zajištěn plynulý vývoj podniků. Ne všichni jsou však schopni přizpůsobit se nebo se dále vzdělávat. Pro zaměstnavatele bude v budoucnu levnější přijímat takové lidi, kteří již budou mít potřebné vlastnosti a dovednosti.

Co přesně se bude od zaměstnanců v roce 2022 očekávat?

Server World Economic Forum se zabýval také tématem tvrdých a měkkých dovedností. Podle něj budou za tři roky zaměstnanci muset znát nové technologie a trendy daného oboru. V konkrétních oblastech bude nezbytné IT vzdělání na vysoké úrovni či znalost určitých programů. Velkou výhodou budou osobnostní i profesní kurzy a rekvalifikace. Stejně tak se budou požadovat znalosti cizích jazyků.

Z měkkých dovedností to bude především tvořivost, kritické myšlení, přesvědčovací a vyjednávací schopnosti, psychická odolnost, flexibilita a umění komplexního řešení problémů. Bude vysoký zájem o lidi, které bychom mohli označit jako inovační manažery.

Návrat výroby do Evropy

V průběhu čtvrté průmyslové revoluce začne také docházet k takzvanému reshoringu, tedy stěhování výroby ze zemí s levnou pracovní silou zpátky do Evropy. Jak uvádí již zmíněný dokument Ministerstva průmyslu a obchodu, podniky již nebudou tolik závislé na dělnických profesích, jež nahradí stroje, ale naopak budou více závislé na kvalifikované pracovní síle. Také si tím zajistí blízkost svých zákazníků a dokážou díky tomu rychleji reagovat na jejich individuální požadavky.

Zdroje: weforum.org, mpo.cz.