Co doporučuje středoškolákům kariérní poradkyně Pavla Horáková?

22. 5. 2012 | Rady maturantům

Rozhodnutí o tom, jaký obor studia na vysoké škole zvolit, se vyhne asi málokterý z budoucích absolventů středních škol. Tedy pokud jej „neobejdou“ třeba odjezdem do zahraničí nebo bezprostředním nástupem do zaměstnání. Na to, jak moc jsou si středoškoláci svým budoucím studijním směřováním jisti, jsme se ptali Pavly Horákové z Kariérního centra Masarykovy univerzity. Pozn. Článek byl 13. 11. 2012 aktualizován. (kav)

Kariérní centrum Masarykovy univerzity (MU) poskytuje nejen svým studentům a absolventům, ale také uchazečům o studium možnost kariérové konzultace a testování profesní orientace. Nedávno v té souvislosti provádělo testování mezi budoucími absolventy středních škol, které se primárně zabývalo otázkou, jak žáci středních škol vybírají svůj příští studijní směr. Součástí testování bylo vyhodnocení testů psychology a následná osobní konzultace s testovanými žá­ky.

Můžete nějak s ohledem na výsledky testování shrnout, jak rozhodní jsou budoucí absolventi středních škol, pokud jde o jejich budoucí směřování?

Z jedné pětiny jsou studenti rozhodnuti, kam chtějí jít, a testováním si jen chtěli potvrdit, zda je jejich volba, respektive cesta, kterou jim zvolili rodiče, správná. Ze dvou pětin pak žáci pouze tuší oblast, kde by chtěli studovat – tedy zda bude humanitní, přírodovědecká, či třeba technická, ale netuší, který obor by je mohl zajímat. Od testování tak často očekávali pomoc při rozhodování. Zbylé dvě pětiny žáků vůbec nevědí, na kterou vysokou školu se mají vydat. Tito od testování v Kariérním centru očekávali, že se z jeho výsledků dozvědí konkrétní směr či obor.

Dá se nějak specifikovat, jaké profese jsou mezi nimi nejžádanější?

Častý je výběr humanitních a lékařských oborů.

Lze určit, jak se současní středoškoláci cítí v oblasti budoucího uplatnění, respektive rychlého nalezení práce? Cítí se pro profesní život dobře připraveni?

Přímo z výsledků našeho testování to zjistit nelze. Obecně lze ale říci, že někteří vidí své šance velmi pozitivně a s rozhodováním nemají problém. Mnozí chtějí studovat vysokou školu v závislosti na současné poptávce na pracovním trhu. Někteří žáci pak chtějí studovat to, co je baví, ale už teď se domnívají, že budou mít problém s uplatněním a že nakonec skončí v jiném oboru, než který hodlají studovat.

Jaké další zásadní poznatky jste z vašeho testování získali?

Určitě je to vysoká nerozhodnost studentů. U rozhodnutých studentů je zase při výběru vysoké školy patrný vliv rodičů.

Více informací o činnosti Kariérního centra MU naleznete zde.

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroj foto: www.muni.cz