Středoškoláci hodnotí: Distanční výuka je lepší než na jaře, k dokonalosti má ale daleko

28. 1. 2021 | Studentský život

hodnocení_distančníStudentský spolek Česká středoškolská unie (ČSU) vytvořil v listopadu dotazník, který se zaměřil na silné a slabé stránky distanční výuky. Většina středoškoláků, která dotazník vyplnila, uvedla, že distanční výuka je lepší než na jaře. K dokonalosti má však daleko a má stále řadu nedostatků.

„Jako ty hlavní lze uvést zhoršené psychické zdraví studentů, zvýšenou zátěž, nevyhovující on-line hodiny a vysoké nároky ze strany školy, nebo také znovu hrozící přehlcení testy při návratu do škol,” sdělil Ondřej Nováček, první místopředseda ČSU. Více než 40 procent studentů v dotazníku uvedlo, že mají příliš mnoho on-line hodin. Třetině nevyhovuje způsob testování a známkování.

Mezi největší zápory distanční výuky dle středoškoláků patří nedostatek sociálních kontaktů, technické potíže při výuce, nereálné požadavky vyučujících a nedostatek motivace pro studium z domu.  Ne vše je nicméně špatně. Studenti pozitivně ohodnotili možnost zorganizovat si čas podle sebe a mít větší volnost.

ČSU se snaží o zlepšení distanční výuky. Již zaslala dopis ministrovi školství Robertu Plagovi, v němž navrhuje možná řešení problémů, jimž studenti čelí. Záměrem spolku je komunikovat s ministerstvem školství a najít podobu distanční výuky, která bude vyhovovat všem.

„Budeme distribuovat tipy na psychickou pohodu a samostudium pro středoškoláky na našich sociálních sítích i prostřednictvím studentských samospráv. Zároveň vytváříme tipy pro co nejlepší distanční výuku a ve spolupráci s další neziskovou organizací také e-mail s jednoduchými návody pro psychohygienu. Tyto materiály budeme žákům i učitelům distribuovat v nejbližší době přes ředitele škol,” řekl Nováček.

Dotazník ČSU vyplnilo skoro 9200 středoškoláků. Přibližně 46 procent z nich studuje na gymnáziích, 42 procent na středních odborných školách a zbývající respondenti studují na odborných učilištích.

Zdroj:
novinky.cz

Další články k tématu