Stipendia pro romské vysokoškolské studenty

10. 4. 2012 | Aktuality

Romský vzdělávací fond (Roma Education Fund – REF) v letošním roce vyhlásil třináctý ročník pamětního stipendijního programu pro romské vysokoškolské studenty (RMUSP). Hlavním cílem programu je skrze stipendia zvýšit vzdělanostní úroveň romské minority a působit desegregačně na vzdělávací systém.

Stipendijní program na akademický rok 2012/2013 je určen pro romské vysokoškolské studenty v bakalářském, magisterském a doktorandském programu.

Uchazeč o stipendium musí mimo jiné splnit tyto podmínky:

  • veřejně se hlásit k romskému původu, být ochotný/á vystupovat na veřejnosti jako Rom/Romka
  • být studentem nebo se v akademickém roce 2012/2013 stát studentem státem uznané/akreditované univerzity doma nebo v zemi pobytu jako posluchači ročníku prezenčního (denního) nebo kombinovaného (dálkového studia) v zimním semestru 2012/2013.
  • studovat bakalářský, magisterský nebo doktorandský program
  • podat on-line žádost
  • zaslat motivační dopis vyjadřující studijní cíle a/nebo studijní úspěchy a motivaci ke studiu
  • zaslat písemnou práci o nejdůležitějších romských otázkách v rodné zemi, o jejich vlivu na místní společenství a jak by se společnost mohla těmito otázkami zabývat
  • další podmínky

Novinkou pro tento rok bude v rámci hodnocení žádostí i povinný pohovor žadatelů, kteří v akademickém roce 2012/2013 nastoupí do prvního ročníku bakalářského, magisterského či doktorandského studia. Pohovor bude veden Národní výběrovou komisí.

Pro získání stipendia na akademický rok 2012/2013 je nutné dodržet dvě uzávěrky, neboli projít dvěmi závaznými částmi procesu.

První uzávěrka – 30. dubna 2012 pro podání žádostí o stipendium.

Druhá uzávěrka – Říjen 2012 (bude upřesněno) pro dodání potvrzení o přijetí ke studiu

Podávání přihlášek probíhá pouze elektronickou formou skrze webovou aplikaci, kterou naleznete na oficiálních webových stránkách Roma Education Fund. Všechny potřebné informace i samotná webová aplikace je přeložena do českého jazyka, takže se nemusíte podání přihlášky obávat. Vyhlášení stipendijního programu a další důležité informace naleznete i na webových stránkách www.romea.cz. Přímý odkaz pro vstup do aplikace k podávání žádostí naleznete zde.

Stipendium je určeno na pokrytí školného, učebnic, poplatků za zkoušky a částečně na náklady spojené s bydlením. Celková výše poskytnutého stipendia nesmí překročit částku tvořenou z 800 € /akademický rok + školné/poplatky.

Tento mezinárodní projekt se vztahuje na občany Albánie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Černé Hory, České republiky, Chorvatska, Kosova, Maďarska, Makedonie, Rumunska, Slovenské republiky, Turecka nebo Srbska. Již třetím rokem projekt v ČR realizuje a koordinuje občanské sdružení ROMEA.

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroj: tisková zpráva

Další články k tématu