Stipendia pro romské vysokoškolské studenty

10. 4. 2012 | Aktuality

Romský vzdělávací fond (Roma Education Fund – REF) v letošním roce vyhlásil třináctý ročník pamětního stipendijního programu pro romské vysokoškolské studenty (RMUSP). Hlavním cílem programu je skrze stipendia zvýšit vzdělanostní úroveň romské minority a působit desegregačně na vzdělávací systém.

Stipendijní program na akademický rok 2012/2013 je určen pro romské vysokoškolské studenty v bakalářském, magisterském a doktorandském programu.

Uchazeč o stipendium musí mimo jiné splnit tyto podmínky:

  • veřejně se hlásit k romskému původu, být ochotný/á vystupovat na veřejnosti jako Rom/Romka
  • být studentem nebo se v akademickém roce 2012/2013 stát studentem státem uznané/akreditované univerzity doma nebo v zemi pobytu jako posluchači ročníku prezenčního (denního) nebo kombinovaného (dálkového studia) v zimním semestru 2012/2013.
  • studovat bakalářský, magisterský nebo doktorandský program
  • podat on-line žádost
  • zaslat motivační dopis vyjadřující studijní cíle a/nebo studijní úspěchy a motivaci ke studiu
  • zaslat písemnou práci o nejdůležitějších romských otázkách v rodné zemi, o jejich vlivu na místní společenství a jak by se společnost mohla těmito otázkami zabývat
  • další podmínky

Novinkou pro tento rok bude v rámci hodnocení žádostí i povinný pohovor žadatelů, kteří v akademickém roce 2012/2013 nastoupí do prvního ročníku bakalářského, magisterského či doktorandského studia. Pohovor bude veden Národní výběrovou komisí.

Pro získání stipendia na akademický rok 2012/2013 je nutné dodržet dvě uzávěrky, neboli projít dvěmi závaznými částmi procesu.

První uzávěrka – 30. dubna 2012 pro podání žádostí o stipendium.

Druhá uzávěrka – Říjen 2012 (bude upřesněno) pro dodání potvrzení o přijetí ke studiu

Podávání přihlášek probíhá pouze elektronickou formou skrze webovou aplikaci, kterou naleznete na oficiálních webových stránkách Roma Education Fund. Všechny potřebné informace i samotná webová aplikace je přeložena do českého jazyka, takže se nemusíte podání přihlášky obávat. Vyhlášení stipendijního programu a další důležité informace naleznete i na webových stránkách www.romea.cz. Přímý odkaz pro vstup do aplikace k podávání žádostí naleznete zde.

Stipendium je určeno na pokrytí školného, učebnic, poplatků za zkoušky a částečně na náklady spojené s bydlením. Celková výše poskytnutého stipendia nesmí překročit částku tvořenou z 800 € /akademický rok + školné/poplatky.

Tento mezinárodní projekt se vztahuje na občany Albánie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Černé Hory, České republiky, Chorvatska, Kosova, Maďarska, Makedonie, Rumunska, Slovenské republiky, Turecka nebo Srbska. Již třetím rokem projekt v ČR realizuje a koordinuje občanské sdružení ROMEA.

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroj: tisková zpráva

Další články k tématu

MBA stipendia pro podnikatele zasažené koronakrizí

MBA stipendia pro podnikatele zasažené koronakrizí

Institut CEMI poskytuje stipendia na online MBA studium pro podnikatele postižené současnou krizí. Pro studijní ročník se zahájením v říjnu 2020 je v programu připraveno celkem 6 míst, z toho 3 se 100% stipendiem a další s 50% stipendiem na MBA studium. Stipendisté se budou moci vzdělávat v managementu, leadershipu, strategickém či projektovém řízení, osobním …

číst více