Co slibují strany ve volbách studentům?

17. 10. 2013 | Přijímací řízení

Kdo plánuje školné na vysokých školách

Jedním ze zásadních témat předchozí vlády bylo zavedení školného na veřejných vysokých školách. Plány tehdejšího ministra Dobeše vyvolaly masivní vlnu odporu. Vrcholem protestů se stal tzv. Týden neklidu, kdy vyšly do ulic tisíce studentů po celé republice. S odporem veřejnosti se vytratila politická vůle prosadit školné či alespoň zápisné. Promítl se odpor akademické obce do současných politických programů?

Občanská demokratická strana změnila kurz. Chce se více než na školné soustředit na revizi stávajících poplatků. Podle plánů ODS by si měli připlatit vysokoškoláci, kteří studují nad rámec řádné doby. Ačkoliv TOP 09 mírně poupravila svůj program, poplatky stále podporuje. Finanční spoluúčast studentů by však podle strany měla být v kompetenci vysokých škol. Pro zavedení školného by rádi hlasovali stoupenci Strany svobodných občanů.

Mezi nejhlasitější odpůrce patří ČSSD a KSČM. Školné v žádném případě nechce zavádět ani politického hnutí ANO, KDU-ČSL, Strana zelených či Piráti. Podobný postoj zaujímá SPOZ, která navíc navrhuje systém penalizačních poplatků u málo úspěšných studentů včetně opakování zkoušek, ročníku, nebo prodlužování doby studia.

Co bude se státní maturitou

Poněkud stranou politického zájmu stojí státní maturita. Vesměs všechny strany se shodují, že současný systém není dokonalý a je potřeba pozvednout prestiž zkoušky dospělosti. Ovšem konkrétní plány ve svém programu odhalil málokdo. TOP 09 chce maturitu koncipovat nově. Prosazuje elektronickou společnou část maturitní zkoušky ze tří předmětů. Strana zelených prosazuje státní maturity v podobě, kterou by akceptovaly i vysoké školy.

Státní maturity odmítají Svobodní, kteří argumentují, že tento projekt podporuje průměrnost a zatěžuje státní rozpočet nepřiměřenými náklady.

Jaká cesta povede k lepšímu uplatnění absolventů

Najít pracovní uplatnění hned po škole bývá pro řadu absolventů problém. Na úřadech práce se hromadí armáda nezaměstnaných mladých lidí. Jak se s tímto problém chtějí politici vypořádat? Lidovci a sociální demokraté vidí šanci ve využití programu Evropské unie, ze kterého by čerpali peníze. KDU-ČSL by finance využila na podporu prázdninových praxí, kdežto ČSSD by absolventům škol a vyučeným do 25 let, kteří do čtyř měsíců nenaleznou práci, nabídla zaměstnání, další vzdělávání, učňovskou přípravu nebo stáž. Hnutí ANO plánuje vyřešit problém zavedením daňových úlev (snížení příspěvků pojistného) pro zaměstnavatele, kteří poskytnou práci absolventům. Nejdál jde KSČM, která plánuje uzákonění práva na první zaměstnání pro absolventy škol.

Rozdílný přístup volí TOP 09. Problém podle strany spočívá ve špatném výběru školy. Pravdou je, že studenty nelákají učňovské obory, což má za následek nedostatek kvalifikovaných technických řemeslníků. Finance z programů EU by strana použila na rozvoj učňovského školství.

Zajímavosti v politických programech

  • TOP 09 by ráda realizovala dlouhodobé pobyty středoškoláků na zahraniční škole. Umožnit by to měly evropské fondy. Cílem je alespoň třetina vyjíždějících studentů.
  • Heslem sportem ku zdraví se řídí politické hnutí ANO. Má v plánu podpořit tělesnou výchovu a výchovu ke zdravému životnímu stylu zejména na nižších stupních škol.
  • Svobodní navrhují zrušit 9. třídu základní školy, což má přinést úsporu státnímu rozpočtu. Poslední rok základní školy podle mínění Svobodných zbytečně protahuje celkovou dobu strávenou základním vzděláváním a není potřebný pro studium na střední škole.
  • Pirátská strana prosazuje, aby se ve školách používaly přednostně svobodné technologie. To jsou například počítačové programy, které si studenti mohou volně zkopírovat a dále je doma používat a upravovat, nebo encyklopedie Wikipedie. Svobodné by měly být i učebnice, aby si je studenti mohli kopírovat do počítačů a čteček elektronických knih.
  • Změna by zvedla ruku pro znovuzavedení povinné preventivní zubní prohlídky u dětí v rámci školní docházky.

Foto: sxc.hu

Další články k tématu