Spoplatnia Slováci konečne štúdium?

29. 12. 2004 | Aktuality

V týchto dňoch sa na vládnej úrovni rokuje o konečnej podobe zákona o študentských pôžičkách, ktorý je zatiaľ posledným pokusom o spoplatnenie vysokoškolského štúdia v SR. Tento by sa mal do parlamentu dostať v januári nového roka.

V týchto dňoch sa na vládnej úrovni rokuje o konečnej podobe zákona o študentských pôžičkách, ktorý je zatiaľ posledným pokusom o spoplatnenie vysokoškolského štúdia v SR. Tento by sa mal do parlamentu dostať v januári nového roka a v prípade jeho prijatia by sa mal týkať študentov, ktorí započnú štúdium až po tom, ako reforma vstúpi do platnosti. Súčasní študenti by teda školné platiť nemali.

Hoci o výške školného by mala rozhodovať samotná vysoká škola, zákon stanovuje ako jeho hornú hranicu 30 percent z priemerných nákladov na študenta. Takto získané peniaze môže univerzita použiť podľa svojho uváženia, zodpovedným orgánom ba mal byť akademický senát, študenti by však mali mať právo veta. Časť financií by mala byť použitá i na sociálne štipendiá. Zákon sa ďalej venuje i oblasti študentských pôžičiek. „Ministerstvo školstva bude presadzovať, aby Študentský pôžičkový fond zostal zachovaný a vysokoškoláci mohli z pôžičiek financovať nevyhnutné náklady súvisiace so štúdiom,“ vyjadrila sa k veci hovorkyňa rezortu Monika Murová.

Zákonu predchádzali už dva podobné pokusy o reformu vo financovaní školstva, oba však narazili na odpor súčasnej opozície. Dá sa očakávať, že výnimkou nebude ani pripravovaná novela, kriticky sa k nej už vyjadrila väčšina opozičných strán. Jej prijatie tak bude do veľkej miery závisieť najmä na tom, či sa pre ňu podarí získať hlasy poslancov Slobodného fóra, ale i od toho, či vládna koalícia zostane v postoji k zákonu jednotná.

Zdroj: hnonline.sk

-mab-