Speciál O OBORECH: Andragogika

8. 1. 2014 | O studijních oborech

Obor Andragogika u nás sice patří k těm mladším, avšak o její důležitosti svědčí to, že ho zájemcům o studium nabízí stále více škol. Dvě další ho poprvé otevřely teprve nedávno. O tom, co vlastně andragogika je, jak ji můžete využít v praxi a zejména, kde ji lze absolvovat, už se dozvíte v následujícím Speciálu. (pozn.: Článek byl aktualizován 31. 12. 2013, lč)

Proč je andragogika tak důležitá?

V dnešní době zvyšujících se nároků nejen na uchazeče o zaměstnání, ale i na zaměstnance, nabývají na důležitosti i nejrůznější formy doplňkového vzdělávání. Mezi ty patří třeba postgraduální studium, rekvalifikační kurzy, vnitrofiremní vzdělávání, různá školení a semináře či případně i další studium na střední či vysoké škole v podobě dálkového, kombinovaného nebo třeba večerního studia.
Výuka dospělých se ale v mnohých ohledech liší od vzdělávání či výchovy dětí a mládeže. Je to dáno věkem a tím i schopností se soustředit, omezenými časovými možnostmi, ale například i nabytými zkušenostmi či vrytými učebními návyky. Jistou roli také hraje časový odstup od doby, kdy student naposledy seděl ve školních či univerzitních lavicích. A právě to jsou okolnosti, na něž se zaměřuje a úspěšně i zohledňuje obor zvaný andragogika. Uplatňuje totiž specifické postupy vzdělávání, výchovy, řízení a péče o dospělé, jejichž prostřednictvím se je snaží připravit na plnohodnotný sociální i pracovní život a přispět k jejich osobnostnímu rozvoji.


Trocha historie aneb Kde se andragogika vlastně vzala
Samotné slovo „andragogika“ je složeninou řeckých slov, které v překladu znamenají „muž“ a „vedení“ (slovo „muž“ pouze signalizuje historický zvyk z doby, kdy ženy neměly ke vzdělání přístup). Jako první v novodobé historii použil tento výraz německý učitel Alexander Kapp, a to v první polovině 19. století; ovšem „znovuobjeveno“ bylo až o století později Eugenem Rosenstockem. Byl to právě on, kdo přišel na to, že vzdělávání dospělých je založeno na zcela jiných metodách než výuka dětí. U nás se dříve andragogika nazývala jako „lidovýchova“.


Obsah studia

Většina předmětů, se kterými se při studiu andragogiky můžete setkat, se pohybuje především v okruhu didaktiky a personalistiky, psychologie, sociologie, filozofie, ale také ekonomie, práva aj. Z odborných předmětů je třeba zmínit didaktiku dospělých, profesní a zájmové vzdělávání dospělých, personální řízení a personální činnosti, metody personální práce a metody sociálních výzkumů, sociální poradenství, lidské zdroje, gerontagogika (vzdělávání starších či starých lidí), management, firemní vzdělávání apod.
Zatímco bakalářské obory seznamují studenty s širší oblastí andragogiky v oblasti teoretické a částečně i praktické, navazující magisterské obory již většinou umožňují specializaci v rámci jedné z oblastí oboru. Nedílnou součástí studia v obou jeho stupních je i povinná praxe.

Profil a uplatnění absolventů

Absolventi oboru se uplatňují ve státní správě a samosprávě (například na ministerstvech, ve vzdělávacích institucích či na úřadech práce), v oblasti profesního vzdělávání zaměstnanců různých podniků a organizací, v nestátních a neziskových organizacích, v kulturně a výchovně vzdělávacích zařízeních, pedagogických centrech, nadacích, domovech pro seniory, v mezinárodních agenturách a institucích, u bezpečnostních složek a agentur, v masmédiích, reklamních agenturách apod. Uplatnění nacházejí také mimo jiné jako profesní konzultanti, lektoři, personalisté v oblasti řízení různých projektů a informačních technologií ve vzdělávání dospělých, jako výzkumní pracovníci v oblasti vzdělávání, atd.

Kde se dá andragogika studovat

  • Univerzita Karlova v Praze

Filozofická fakulta
Program: Pedagogika
Studijní obor:Andragogika a personální řízení (Bc., 3 roky, P/K; NMgr., 2 roky, P)
Počet uchazečů/počet přijatých pro ak. rok 2013/2014: Bc., P: 354/27, Bc, K: 293/9, NMgr.: 122/26

Přijímací zkoušky: Přijímací zkoušky se skládají jednak z testu z obecných studijních předpokladů a jednak z oborového testu. Ten tvoří odborná část (základní poznatky z oboru andragogika a personální řízení a z příbuzných věd – pedagogika, psychologie, filozofie, sociologie) a část obecná (všeobecný kulturně-historický přehled, obecné vědecké pojmy a termíny).

Web: kanpr.ff.cuni.cz/cs/charakteristika-programu/

Studovat se dá i po třicítce a specialisté na andragogiku vědí jak (foto: Stock.XCHNGStudovat se dá i po třicítce a specialisté na andragogiku vědí jak (foto: Stock.XCHNG)
  • Univerzita Palackého v Olomouci

Filozofická fakulta
Studijní obor: Andragogika (Bc., P, 3 roky, dvouoborové studium – obor lze kombinovat jen s oborem Sociologie; NMgr., K, 2 roky)
Počet uchazečů/počet přijatých pro ak. rok 2013/2014: Bc., P: 236/54, NMgr., K: 185/43

Přijímací zkoušky: Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledku SPF – Testu předpokladů ke studiu na FF UP s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálněvědných disciplínách.

Web: www.ksoc.upol.cz

Pedagogická fakulta
Studijní obor: Speciálně-pedagogická andragogika (Bc., P/K, 3 roky)
Počet uchazečů pro ak. rok 2013/2014: P: 151, K: 88

Přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se skládá pouze z testu studijních předpokladů.

Web: www.upol.cz, www.pdf.upol.cz

  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií
Studijní obor: Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře (Bc., K, 3 roky)

Přijímací zkoušky: Studenti jsou přijímáni na základě výsledku testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek, konkrétně testu základů společenských věd.

Web: ects.utb.cz

  • Ostravská univerzita v Ostravě

Pedagogická fakulta
Studijní obor: Andragogika
Počet uchazečů/přijatých pro ak. rok 2013/2014: 255/45

Přijímací zkoušky: Zkoušky zastupuje Test obecných studijních předpokladů, který se skládá na počítači. Skládá se ze tří částí: logické myšlení, verbální myšlení a kulturně-společenský přehled.

Web: www.osu.cz

  • Masarykova univerzita v Brně

Filozofická fakulta
Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Andragogika (NMgr., P/K, 2 roky)

Přijímací zkoušky: Přijímací zkoušku soubor otázek s volnou odpovědí. Obsah testu tvoří otázky z oboru pedagogických věd a věd příbuzných podle předepsaných tematických okruhů (viz webové stránky fakulty).

Pedagogická fakulta
Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální andragogika (NMgr., P/K, 2 roky, v Čj, Aj nebo Nj)

Přijímací zkoušky: Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia tvoří písemný test z integrativní speciální pedagogiky. Obsah a rozsah zkoušky je dán okruhy ke státní závěrečné zkoušce v bakalářském studiu speciální pedagogiky s uvedenou doporučenou literaturou (viz www.ped.muni.cz/wstud pod odkazem Přijímací řízení nebo web PdF, Katedry speciální pedagogiky http://www.ped.muni.cz/wsedu pod odkazem Studium/Okruhy SZZ).

  • Univerzita Jana Ámose Komenského

Studijní obor: Vzdělávání dospělých (Bc., P/K, 3 roky)

Přijímací zkoušky: Bez přijímacích zkoušek (školné: 25.000,– Kč/semestr).

Web: www.ujak.cz

Studijní obor: Andragogika (NMgr., P/K, 3 roky)

Přijímací zkoušky: Bez přijímacích zkoušek (školné: 25.000,– Kč/semestr).

Web: www.ujak.cz

Další články k tématu

Zájem o humanitní obory roste. Akademici naopak odcházejí

Zájem o humanitní obory roste. Akademici naopak odcházejí

Humanitní a sociálně-vědní fakulty loni zaznamenaly zvýšený zájem uchazečů o studium. Ve srovnání s rokem 2018 se jich hlásilo o osm procent víc. Celkový počet studentů humanitních věd navíc rostl mírně rychlejším tempem než počet všech vysokoškoláků v Česku. Naopak počet akademických pracovníků na těchto oborech klesl. Kvůli nízkým platům totiž častěji odcházejí. V roce 2022 působilo …

Konec čínského institutu v Olomouci? Univerzita musí výpověď načasovat

Konec čínského institutu v Olomouci? Univerzita musí výpověď načasovat

Univerzita Palackého v Olomouci chce koncem května ukončit spolupráci s Konfuciovým institutem. Jeho účelem má být především šíření čínské kulturu a jazyka. Na rozdíl od podobných zahraničních institucí ale může činnost té čínské představovat bezpečnostní riziko. Situaci ohledně konce spolupráce univerzitě nyní mohou komplikovat smluvní podmínky. Smlouva s institutem má vypršet letos v květnu. Univerzita už o svém …

Seznam literatury k ústní maturitě: Místo knihy raději video!

Seznam literatury k ústní maturitě: Místo knihy raději video!

Nervozita stoupá. Písemné testy už jsou napsány, a maturanty čeká už jen ústní část, poslední krok ke složení zkoušky dospělosti. Velkým strašákem je seznam dvaceti literárních děl ke zkoušce z českého jazyka. Pokud nestíháte přečíst všechny knihy, nebo je naopak už máte dávno přečtené a nic už si z nich nepamatujete, přinášíme vám čtyři tipy, jak se na …