Sociologie nově na Ostravské univerzitě

12. 3. 2013 | Aktuality

Filozofická fakulta při Ostravské univerzitě získala akreditaci pro bakalářský obor Sociologie. Z toho důvodu je vyhlášeno dodatečné přijímací řízení. Přihlášku je možné podat do 15. dubna 2013.

Přijímací zkouška proběhne formou písemného počítačového testu, tzv. multiple choice. Zkouška se skládá z padesáti otázek ze společenskovědního základu.

Obor Sociologie je otevřen v prezenční formě a je koncipován jako jednooborové studium. Studující získají nejen znalosti z oblasti společenskovědní problematiky, sociologických teorií (včetně jejich dějin a vývoje), ale také základní praktické dovednosti nezbytné pro provádění sociologického výzkumu a statistické analýzy dat. Vybrané disciplíny budou přednášeny v angličtině.

Zdroj: osu.cz