Slavnostní zakončení 10. ročníku Mezinárodních letních škol Ústavu fyzikální biologie

1. 8. 2011 | Tiskové zprávy

V pátek 29. července 2011 se v Akademickém a univerzitním centru v Nových Hradech uskutečnila slavnostní ceremonie při příležitosti zakončení 10. ročníku Mezinárodních letních škol. Slavnost pořádal Ústav fyzikální biologie (ÚFB) Jihočeské univerzity.

Program zahájil ředitel ÚFB doc. RNDr. Dalibor Štys, CSc. Ve svém proslovu zrekapituloval historii letních škol i pořádajícího Ústavu fyzikální biologie. Vyzdvihl význam letních škol, které přivedly do Nových Hradů studenty z celého světa, z nichž někteří se později stali doktorandy na ÚFB.

Poté promluvila rektorka Jihočeské univerzity prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., dr. h. c. Ocenila úsilí pořadatelů letních škol i aktivitu účastníků, kteří věnují volný čas sebevzdělávání.

Dalšími řečníky byli starosta Nových Hradů Mgr. Vladimír Hokr, ředitel úřadu Jihočeské hospodářské komory Ing. Jiří Stráský a člen Rady Jihočeského kraje Ing. František Štangl. Ing. F. Štangl byl také spolu s prof. Ing. Františkem Střelečkem, CSc., dr.h.c., emeritním rektorem Jihočeské univerzity, a RNDr. Karlem Roháčkem, CSc., oceněn za významný podíl na vzniku Akademického a univerzitního centra v Nových Hradech.

Po slavnostních projevech byli přítomným středoškolským i vysokoškolským absolventům letních škol předány pamětní diplomy.

Na oficiální část programu navázal Science festival – posterové prezentace výsledků práce jednotlivých výzkumných týmů a doprovodné akce, např. vystoupení komorního souboru Dvěstě žestě a ukázky přípravy ryb a rybích specialit.