Slavnostní zakončení 10. ročníku Mezinárodních letních škol Ústavu fyzikální biologie

1. 8. 2011 | Tiskové zprávy

Program zahájil ředitel ÚFB doc. RNDr. Dalibor Štys, CSc. Ve svém proslovu zrekapituloval historii letních škol i pořádajícího Ústavu fyzikální biologie. Vyzdvihl význam letních škol, které přivedly do Nových Hradů studenty z celého světa, z nichž někteří se později stali doktorandy na ÚFB.

Poté promluvila rektorka Jihočeské univerzity prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., dr. h. c. Ocenila úsilí pořadatelů letních škol i aktivitu účastníků, kteří věnují volný čas sebevzdělávání.

Dalšími řečníky byli starosta Nových Hradů Mgr. Vladimír Hokr, ředitel úřadu Jihočeské hospodářské komory Ing. Jiří Stráský a člen Rady Jihočeského kraje Ing. František Štangl. Ing. F. Štangl byl také spolu s prof. Ing. Františkem Střelečkem, CSc., dr.h.c., emeritním rektorem Jihočeské univerzity, a RNDr. Karlem Roháčkem, CSc., oceněn za významný podíl na vzniku Akademického a univerzitního centra v Nových Hradech.

Po slavnostních projevech byli přítomným středoškolským i vysokoškolským absolventům letních škol předány pamětní diplomy.

Na oficiální část programu navázal Science festival – posterové prezentace výsledků práce jednotlivých výzkumných týmů a doprovodné akce, např. vystoupení komorního souboru Dvěstě žestě a ukázky přípravy ryb a rybích specialit.