SERVIS PRO MATURANTY

6. 10. 2007 | Rady maturantům

Kdy podat přihlášku na vysokou školu? Kolikrát se lze účastnit národních srovnávacích zkoušek? Jaký je rozdíl mezi stužkovacím večírkem a maturitním plesem? V následujícím článku vás provedeme stěžejními událostmi maturitního ročníku.

Maturitnímu ročníku můžeme přisoudit přívlastek „dramatický“. Během školního roku totiž studenty čeká nejen obávaná zkouška dospělosti, vyplňování a odesílání přihlášek na vysokou školu, ale i zařizování stužkovacího večírku či navržení maturitního tabla. V následujícím článku vám přinášíme chronologický přehled událostí, které vás v letošním roce čekají.

Přihláška k maturitní zkoušce – jejím podáním se zavazujete k vykonání závěrečné zkoušky z vámi vybraných předmětů. Své rozhodnutí nepodceňujte, zvolené předměty nelze měnit. Termín odevzdání přihlášek se datuje na konec prosince.

Stužkovací večírek – během slavnostního večera, kdy žáci spolu se svými pedagogy vzpomínají na uplynulá léta, jsou studenti pasováni do maturantského stavu. Ten jim připomíná, že závěrečná zkouška se už krčí za dveřmi a přišel čas nahlédnout do zápisků a začít se učit.

Maturitní ples – mnohdy zaměňován se stužkovacím večírkem. Na rozdíl od něj je ale určen širšímu kruhu společnosti – mohou se ho účastnit pedagogové, studenti, stejně tak jako rodiče či kamarádi.

Přihláška na vysokou školu – do konce února je nutné přihlášku odeslat.

Tablo – tabule ozdobené fotkami třídy se staví za výlohy prodejen začátkem května.

Maturitní písemky – písemná část maturitní zkoušky, kterou studenti podstoupí týden před zahájením svatého týdne.

Poslední zvonění – týden před „svaťákem“, kdy se třídy osobitým způsobem loučí se svou školou.

Svatý týden – sedm dní studentského volna před maturitní zkouškou, v němž mají studenti poslední šanci zopakovat si zhruba sto maturitních otázek, doplnit mezery ve svých vědomostech a nabrat tolik potřebnou sílu k absolvování blížící se zkoušky.

Maturita – pokud jste úspěšně ukončili poslední ročník středního vzdělání a podali v řádném termínu přihlášku, přistupujete v květnu k maturitní zkoušce. Ta se koná před zkušební komisí složené z předsedy, místopředsedy maturitní komise a třídního učitele.

Přijímací zkoušky na vysokou školu – národní srovnávací zkoušky (NSZ) se konají v období od 1. 3. 2007 do 19. 5. 2007. Každý uchazeč má právo účastnit se testů vícekrát, přičemž mu z hlediska přijímacího řízení budou započítány pouze nejlepší výsledky. (Scio zabezpečuje NSZ v termínech 24. března 2007, 28. dubna 2007 a 19. května 2007). Přijímací zkoušky na školách nevyžadujících NSZ jsou pořádány individuálně.

**Předávání vysvědčení **– slavnostní zakončení studia na střední škole se uskuteční předáním závěrečného vysvědčení na konci května.

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Po roce plném dřiny čeká studenty zasloužená odměna – nejdelší středoškolské prázdniny!

Další články k tématu