S polštinou pro certifikát

3. 10. 2010 | Studium v zahraničí

V tomto díle našeho seriálu přibližujícího jazykové certifikáty se dozvíte, jaké máte možnosti, chcete-li svou dobrou znalost polského jazyka stvrdit nějakým „kusem papíru“. Ten se potom může hodit v zaměstnání nebo u přijímaček na vysokou školu.

Podobně jako u dalších jazyků, máte i v případě polského jazyka v podstatě dvě možnosti. Buď se rozhodnete pro státní jazykovou zkoušku (tzv. malou či velkou státnici), nebo mezinárodně uznávané certifikáty ze specializovaného polského pracoviště.

1) Státní jazyková zkouška

„Státnici“ můžete složit v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. Zvolit můžete úroveň základní (malá státnice) nebo všeobecnou (velká státnice), popř. si vybrat zvláštní zaměření na tlumočnictví nebo překladatelství. Zkouška se bohužel ale neuznává jinde než v České republice. Termíny jsou většinou vypisovány na jaře a na podzim. Ceny se pohybují od 2.000 do 6.000,– Kč.

Jazykové kurzy nabídnou polštinu jako na talíři!

Jazykové kurzy nabídnou polštinu jako na talíři!

2) Mezinárodně uznávané certifikáty

Rozhodnout se ale můžete i pro mezinárodní certifikované zkoušky, které odpovídají úrovním B1, B2 a C2 dle Evropské referenčního rámce. Systém certifikátů společně se Státní certifikační komisí vypracovala Jagelonská univerzita v Krakově. Podobně jako u státních zkoušek, i zde můžete očekávat testování ústního projevu a poslechu, porozumění čtenému textu a gramatiku. Ceny se pohybují mezi 60 a 120 €. Zkoušky se většinou konají až ve Varšavě, individuálně lze vyřídit jiné místo. Na webu Państwowa komisja poświadczania znajomósci jezyka polskiego jako obcego najdete všechny další informace, ukázkové testy i přihlášky na zkoušky. Po jazykových kurzech se podívejte na stránky Polského institutu v Praze Polského institutu v Praze.

Třetí možností, která se nabízí, je samozřejmě vystudovat polonistiku na některé z českých vysokých škol a svou úspěšnou státní zkouškou dotvrzovat výjimečnou orientaci v polské historii, reáliích a především jazyce. Diplom z české univerzity ale nemusí být samozřejmě uznán mezinárodně.

Zdroj: Jazyky.com Jazyky.com

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroj fotografií: stock.xchng