Rybičky, rybičky, rybáři jedou… na vysokou školu!

20. 2. 2019 | O studijních oborech

fishing-rods-reels-fishing-tackle-black-wooden-background_34362-216

Studium rybářství nezahrnuje pouze přípravu profesionálních rybářů, ale mohou se mu věnovat i budoucí chovatelé ryb či akvaristé a vůbec obecně ti, kteří mají rádi přírodu a vodu obzvlášť. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích nabízí na svém nejmladší a zároveň i nejmenší Fakultě rybářství a ochraně vod prezenční i kombinovanou formu studia právě s tímto zaměřením.

Malý obor s velkou perspektivou

Fakulta ročně nabírá zhruba 80 studentů. Zdaleka ne všichni ji však opouští s diplomem v ruce. Obor je mnohem náročnější než by se mohlo zdát. Jednak je nutná dobrá znalost anglického jazyka a dále se studenti musí poprat například i s matematikou a chemií. Na navazující magisterské studium pak nastupuje každý rok jen 10 až 20 studentů. Tuzemští studenti se navíc o své místo na fakultě budou muset utkat i s těmi zahraničními. Tento typ studijního zaměření totiž láká do českých vod i řadu cizinců.

Fakulta rybářství se mimo jiné pyšní tím, že všichni její absolventi po ukončení studia nastupují rovnou do zaměstnání, přičemž většina z nich se uplatní přímo v oboru. Studium je totiž z velké části postaveno na praxi v podobě odborných exkurzí a stáží v rybářských a vodohospodářských organizacích. K praktické výuce slouží studentům vlastní zázemí fakulty i její spolupráce s budoucími zaměstnavateli.

„Naše fakulta je unikátní jak svým zaměřením na rybářství a ochranu vod, tak zázemím. Máme k dispozici jedinečnou rybniční základnu, zázemí pro intenzivní chov ryb v recirkulačních systémech a v neposlední řadě nejmodernější biologické, chemické či toxikologické laboratorní vybavení na světové úrovni. Jsme jedineční uzavřeným chovem a reprodukcí takřka třiceti druhů sladkovodních ryb a korýšů. Máme úzké vazby na rybářskou veřejnost v ČR, Evropě a ve světě. A hlavně máme špičkové vědce,“ uvedl pro server universitas.cz děkan fakulty Pavel Kozák.

Uplatnění absolventů

Absolventi se v budoucnu mohou uplatnit v orgánech státní správy i v soukromém sektoru se zaměřením na ekologii a ochranu přírody. Dále jako specialisté v rybářství a akvaristice, jako techničtí pracovníci v hydrobiologickém úseku nebo povodí. Také mohou nalézt zaměstnání v laboratořích zabývajících se řízenou reprodukcí a intenzivním chovem ryb u nás i v zahraničí.

Další možnosti studia

Česká zemědělská univerzita v Praze nabízí obor Rybářství a akvaristika v bakalářském i magisterském programu na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. Na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně pak naleznete takto úzce zaměřený obor pouze v magisterském programu.

Zdroje: rybsvaz.cz, universitas.cz, weby škol.