Rektorem roku se stal Richard Hindls z VŠE

25. 4. 2013 | Aktuality

Rektorem aademického roku 2012/2013 v kategorii veřejných vysokých škol se stal profesor Richard Hindls z Vysoké školy ekonomické v Praze. Hlasování, kterého se účasnilo 20 734 respondentů, organizovala Česká studentská unie (ČeSU). Na druhém místě se umístil profesor Jiří Močkoř, rektor Ostravské univerzity v Ostravě. Třetí místo získal profesor Karel Rais, rektor Vysokého učení technického v Brně.

Prof. Richard Hindls je významný ekonom, statistik a pedagog. Je členem mnoha českých i zahraničních institucí, vědeckých rad a učených společností, mj. místopředsedou České statistické rady, místopředsedou České konference rektorů, členem Strategického výboru mezinárodní aliance CEMS v Paříži, členem Asociace národního účetnictví v Paříži a mnoha dalších. Je laureátem Řádu křišťálového vavřínu Hospodářské komory České republiky.

Rektorem roku 2012/2013 v kategorii soukromých vysokých škol se dle hlasování studentů vysokých škol stal MUDr. Jan Mojžíš, rektor NEWTON College v Brně. Děkanem roku zvolili respondenti profesora Marka Turčániho, děkana Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze.

Hlasování probíhalo od 6. listopadu 2012 do 11. ledna 2013 prostřed­nictvím internetové stránky www.FakultaRoku.cz. Vítězem se stal ten z kandidátů, jehož vysoká škola získala nejvíce kladných hlasů po přepočtení na počet studentů školy.

Zdroje: fakultaroku.cz, managerweb.ih­ned.cz