Ředitel vítězné ekonomky Martin Gregor: Dbáme na mezinárodní charakter a kvalitu výuky

12. 2. 2013 | O studijních oborech

Hospodářské noviny uveřejnily seznam nejlepších ekonomických škol. Vítězem se stal podruhé po sobě Institut ekonomických studií (IES) Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. O specifikách školy jsme si povídali s ředitelem IES Martinem Gregorem.

Podle výsledků Hospodářských novin jste obhájili první místo mezi ekonomickými školami. V čem tkví úspěch IES, můžete rozvést silné stránky?

Dbáme na mezinárodní charakter a kvalitu výuky, máme výraznou matematickou orientaci a snažíme se přilákat a rozvíjet talentované studenty. Celkově nám pomáhá i komornější prostředí. Mnohem snadněji se udržuje vyrovnaná kvalita výuky, absolventských prací a také se studentům mnohem příjemněji studuje v prostředí, kde se všichni znají a kde panuje dobrá atmosféra. Dám vám konkrétní příklad, že tento koncept je úspěšný: loni se české ekonomické školy začaly zapojovat do mezinárodního srovnávacího testu Bloomberg Assessment Test, kde celoevropský průměr za rok 2012 byl v tomto testu 45,6. Průměr českých studentů byl 43,3 a z toho průměr studentů IES FSV UK byl 55,1.

V čem naopak vidíte prostor k budoucímu zlepšení? Například ve srovnání vědecké činnosti jste dle Hospodářských novin obsadili druhé místo.

Je to ironie, ale právě ve vědě máme před ostatními školami obrovský náskok, což potvrzují objektivní mezinárodní srovnání. Například mezi nejlepšími padesáti českými ekonomy dle IDEAS RePEc máme čtrnáct kolegů, Česká národní banka má dvacet jmen a sesterský institut CERGE-EI dvacet dva ekonomů. V první padesátce už jsou jen dvě jména z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a jedno za Vysoké školy ekonomické v Praze. Problém hodnocení Hospodářských novin je v tom, že není vhodné pro měření kvality vědy, což je ale to, oč v dnešní době ve skutečnosti jde. Konkrétně je problém v zastaralé metodice Rady vlády, která vychází z toho, že každá citace je stejně hodnotná. Když vás cituje nositel Nobelovy ceny, je to stejné, jako když vás cituje kamarád z vedlejší kanceláře. Pokud se citace začnou naopak vážit dle významu, pak vědecké výsledky vycházejí úplně jinak. Na IES dělíme výzkum podle kvality na šest pásem a v nejvyšších kategoriích A+ a A máme aktuálně šest článků. V kategoriích B a C jsou to již desítky publikací. Naopak drtivá většina publikací kolegů na jiných školách, alespoň pokud vím, je na úrovni předposlední kategorie D či poslední kategorie E a například v kategorii B či výše nikdy nepublikovala.

Zmiňujete mezinárodní prostředí školy. Přibližte případným zájemcům o studium, co je čeká.

Snažíme se, aby výuka byla maximálně v anglickém jazyce, který je lingua franca našeho oboru. Na bakalářské úrovni máme 26 českých a 36 anglických kurzů, na magisterské úrovni jen devět českých a naopak 47 anglických kurzů. Už od prvního ročníku mají studenti možnost výběru – mohou absolvovat úvodní kurzy z ekonomie v češtině nebo v angličtině, obě sekvence jsou obsahově srovnatelné. Výsledkem je, že 58 procent bakalářských a 93 procent diplomových prací bylo loni napsáno v angličtině. Šance dostat se na zahraniční pobyt je obrovská, prakticky každý student alespoň jednou za své studium odjel do zahraničí. Výměnných studentů ze zahraničí jsme loni měli 107 a zahraničních studentů v normálních programech 96. Na školu, kde je celkově 600 studentů, to není málo. V magisterských kurzech je poměr Čechů a Slováků k cizincům přibližně jedna ku jedné.

IES bývá často porovnávána s Národohospo­dářskou fakultou VŠE. Jaké vidíte hlavní rozdíly ve výuce a přístupu ke studentům?

My se přímo nesrovnáváme s žádnou školou v ČR. Každá škola vyhovuje jiným typům studentů a jiným ambicím. Naše škola je jiná v tom, že se snaží koncentrovat talenty, udržovat značku mimořádnosti a důsledně hodnotit. Vedle toho klademe obrovský důraz na neustálý kontakt s pokrokem v oboru a na využití relevantní mezinárodní literatury. Takový koncept není úplně pro každého – někdo nás může vnímat jako příliš náročnou školu. Aby ale odpověď nevyzněla, že se nechceme srovnávat s Národohospo­dářskou fakultou VŠE, tak poskytnu jediný údaj – loni jsme přijímali studenty od kombinovaného percentilu 85, kdy 60 procent tvořilo SCIO MAT, 40 procent SCIO OSP. Naopak Národohospodářská fakulta VŠE přijímala od percentilu 73 a bez složení zkoušky z matematiky, 100 procent tvořilo SCIO OSP.

Co jste v poslední době udělali pro zlepšení kvality studia?

Permanentně sledujeme hodnocení studentů a celkové známky nám rostou pro bakalářský i pro magisterský program. Z maximálních pěti bodů, kde nula je minimum, má průměrný bakalářský kurz 4,16 a magisterský kurz 4,26. Jinak kromě formálního hodnocení probíhá i neformální hodnocení, tzv. Teta Sally, kde studenti sbírají poznámky různého druhu a pak je anonymizovaně předkládají vedení IES, které pak zveřejňuje svoji odpověď.

Hledá IES inspiraci v zahraničí, případně o jakou školu se jedná?

Poměrně velká skupina našich absolventů pokračuje ve studiu v zahraničí. Populární destinace jsou Oxford, Cambridge či London School of Economics. Nedávno jsem diskutoval s jedním naším absolventem výuku v magisterských programech Economics a Economics and Finance na LSE a asi k této úrovni bychom chtěli být maximálně kompatibilní.

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Sbíráte zpětnou vazbu od absolventů i zaměstnavatelů? Jak si absolventi IES stojí na trhu práce?

Máme aktivní síť více než 500 absolventů. Jejich uplatnění je výborné, na české podmínky bych klidně řekl, že mimořádné. Ptáme se jich pravidelně i na jejich příjmy. Dle loňských dat mediánový příjem absolventa IES FSV UK činil 65 tisíc korun. Ale samozřejmě peníze nejsou vše, důležité pro úspěšnou školu je umět trénovat studenty v řešení složitých úkolů a naučit je mít radost z jejich překonávání.

Další články k tématu

Naučit se na maturitu distančně je pro mě až nepředstavitelné, říká studentka

Naučit se na maturitu distančně je pro mě až nepředstavitelné, říká studentka

Loňští maturanti zažili bezprecedentní situaci. Kvůli koronaviru téměř celé pololetí nechodili do školy a učili se on-line, a pak je čekala zkouška dospělosti. Celý svět navíc v té době svíral strach z nové a zatím neznámé nemoci. Letošní maturanti už mají s distanční výukou mnohem větší zkušenosti a také měli více času na to, se se situací kolem …

číst více
Ekonomii můžete studovat také v Opavě!

Ekonomii můžete studovat také v Opavě!

Matematické metody v ekonomii (dále jen MME) je jedna ze specializací bakalářského studijního programu Matematika uskutečňovaného Matematickým ústavem v Opavě. Po jejím absolutoriu budete moci pokračovat prakticky v jakémkoli nejen ekonomicky, ale i matematicky zaměřeném navazujícím magisterském studiu. V tomto ohledu je specializace MME svým zaměřením, těsně propojujícím teorii s praxí a aplikovanou matematiku s …

číst více