Rady z první ruky

23. 11. 2015 | Rady maturantům

Jak a kdy tě napadlo dát dohromady projekt, kde vysokoškoláci radí středoškolákům?

Samozřejmě v tom sehrálo roli více faktorů. Kdybych měl označit jeden konkrétní moment, byla by to diskuze, která proběhla někdy v září s vyučujícím na IES FSV UK, kde tento semestr dělám asistenta. Srovnávali jsme rozdíly mezi propagací Matfyzu a IES a nakolik tato propagace ovlivňuje studenty v jejich rozhodnutí. Já jsem pak přemýšlel o tom, že středoškoláci jsou často ovlivněni různými mýty, případně vyloženě zkreslenými informacemi. Doteď, když někomu řeknu, že studuji matematiku na Matfyzu, ten člověk se mě většinou soucitně zeptá, jestli už vím, co budu v budoucnu dělat za práci. Jako by snad bylo jasné, že jako matematik nemám žádné uplatnění. Přitom ve skutečnosti je to právě naopak. Vzpomněl jsem si, jak jsem se během mého rozhodování, kterou vysokou školu zvolit, setkal se spoustou naprosto nepodložených názorů, které, myslím, mohou spoustu lidí negativně ovlivnit. Také bylo spoustu otázek, které teď umím snadno zodpovědět, ale jako středoškolák jsem vůbec netušil, koho se zeptat. Tak se zrodila myšlenka na vytvoření skupiny absolventů, kteří budou díky pocitu soudržnosti se svým gymnáziem ochotni radit a odpovídat na otázky jeho současných studentů.

Jak konkrétně bude projekt vypadat? Bude se jednat o webovou nebo facebookovou stránku, kde budou moct studenti vašeho gymnázia klást dotazy vysokoškolákům?

Seznam absolventů, kteří jsou ochotni se projektu účastnit, spolu s obory jejich zaměření a dalšími klíčovými slovy bude dostupný na webových stránkách gymnázia, odkud budou mít středoškoláci možnost kontaktovat absolventy pomoci e-mailu. Nějaké fórum, ať už na Facebooku nebo někde jinde, zatím neplánujeme vytvořit, jelikož by to přinášelo problémy s jeho správou. Také cílem projektu je spíš odpovídání na konkrétní dotazy a navázání užitečných osobních kontaktů, než rozdávání nějakých obecných rad užitečných pro všechny. Na to stejně nejspíš my, absolventi, nemáme dostatečný nadhled.

Kolik studentů se bude projektu účastnit?

Zatím se mi podařilo sehnat 35 absolventů a doufám, že se to číslo časem ještě zvýší. V tomhle shánění je spoustu zajímavých aspektů. Najednou mám černé na bílém, kdo z našeho gymplu jaký obor studuje. Obnovil jsem kontakt s lidmi, se kterými jsem jej už pomalu ztrácel a podobně. Doufám, že bude projekt v nějakém směru zajímavý i pro absolventy. Na druhou stranu, kolik studentů našeho gymnázia projekt využije, to neumím odhadnout.

Základna lidí je z vašeho gymnázia. Plánujete projekt rozšířit i na další střední školy v Českých Budějovicích nebo i v okolí?

Já nic takového neplánuji, pro mě je projekt pouze možností zůstat v kontaktu se svým gymnáziem a možná mu vrátit něco z toho, co mi dalo. Myslím, že podobně to vidí většina lidí, kteří se mnou na tom spolupracují. Opravdu je to hodně na bázi osobních vztahů. Ale když mě kontaktuje absolvent jiné školy s dotazem, jaké máme s projektem zkušenosti, určitě mu rád odpovím.

Budete prezentaci jednotlivých oborů studentů VŠ pořádat na vašem gymnáziu letošní školní rok poprvé?

V minulosti už mnohokrát proběhly prezentace absolventů na příslušných seminářích pro vyšší ročníky, ale domluva probíhala vždy jednotlivě mezi některým z vyučujících a jeho bývalým studentem, a také to bylo jen výjimečně. Letos, respektive začátkem příštího kalendářního roku, se budeme poprvé snažit nějak systematicky pokrýt víc seminářů, i když ještě není úplně jasné, jak to přesně provedeme. Ale nenazval bych to prezentací jednotlivých oborů. Možná k tomu budeme někdy lehce sklouzávat, ale cílem určitě není podat studentům vyčerpávající prezentaci jednoho konkretního oboru, který studuje jeden z nás na ČVUT. Raději bych tu prezentaci zaměřil na udání několika příkladů, jaké jsou možnosti studenta, kterého baví fyzika. Podobně u jiných předmětů. Dalším cílem těchto prezentací bude samozřejmě upozornění na existenci našeho projektu a přesvědčení studentů, že se nemusejí bát nám napsat.

A plánujete takovéhle prezentace opakovat i v dalších letech?

Záleží na tom, jak se projekt uchytí. Určitě bych byl rád, kdyby se podařilo vytvořit něco, co by u nás na gymnáziu fungovalo delší dobu. Idea je taková, že účastníci projektu budou postupně nahrazováni a doplňovíni o mladší absolventy, kteří třeba při výběru vysoké školy využili tohoto projektu. Těžko čekat, že to moji spolužáci budou chtít dělat do nekonečna, takže budoucnost projektu v dalších letech se bude odvíjet od ochoty našich mladších spolužáků. Snad to půjde dobře a budou se konat prezentace i v dalších letech. Myslím, že by bylo hezké, kdyby si vždy někdy během zimního zkouškového období na vysokých školách, což je zároveň období, kdy si maturanti vybírají své budoucí obory, udělali absolventi chvilku času přijít na gymnázium inspirovat své mladší spolužáky.

Ilustrační foto: freeimages.com