Příspěvky na bydlení budou!

11. 1. 2005 | Aktuality

Tak je to konečně tady! Mlýny ministerstva školství melou pomalu, ale jistě. Od nového školního roku se tedy přece jen změní systém financování kolejí. Příspěvky na bydlení už nebudou dostávat koleje, ale přímo vysokoškoláci.

Tak je to konečně tady! Mlýny ministerstva školství melou pomalu, ale jistě. Od nového školního roku se tedy přece jen změní systém financování kolejí. Příspěvky na bydlení už nebudou dostávat koleje, ale přímo vysokoškoláci.

Výška příspěvku by měla činit přibližně 600 až 700 korun měsíčně, vyplácet by je měla studentům samotná univerzita formou stipendií. Nárok na příspěvek nebudou mít studenti, kteří mají trvalé bydliště v okrese, ve kterém jejich škola či fakulta sídlí, peníze nedostanou ani ti, kteří už někdy v minulosti studia zanechali. Podmínky udělování příspěvků se můžou na jednotlivých vysokých školách lišit, každá univerzita si totiž může vytvořit vlastní interní směrnice, podle kterých bude peníze dále rozdělovat. Určujícím kritériem by se tak mohl stát třeba i prospěch studenta.

Dalším logickým důsledkem připravované změny bude i to, že podraží ubytovaní na kolejích, je třeba počítat s navýšením asi o 900 korun. Přesně touto částkou totiž dosud dotoval stát každé jedno lůžko na kolejích. Vysokoškoláci tak budou mít ohledně ubytování větší svobodu volby, ať už se nakonec rozhodnou pro koleje, nebo odejdou bydlet na privát. Pro koleje se tak vlastně vytvoří do jisté míry konkurenční prostředí a bude nepochybně zajímavé sledovat, jak v něm obstojí.

Zdroj:lidovky­.centrum.cz