Přihlášky na zdravotnický obor na ČVUT až do 23. října!

6. 10. 2010 | Aktuality

Díky nové akreditaci nabízí Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT možnost zahájit ještě letos kombinované magisterské studium.

Až do 23. října 2010 mohou zájemci podávat přihlášky ke studiu v magisterském oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví, v němž získají znalosti potřebné pro řídící a organizační funkce ve zdravotnictví. Absolventi tohoto studijního oboru získají stejným dílem vzdělání v ekonomicko-manažerské, inženýrské i medicínské oblasti.

Podmínkou přijetí ke studiu je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu a zaměstnání v oboru nebo v oboru příbuzném, případně potvrzení o absolvování 3leté praxe, rovněž v oboru nebo v oboru příbuzném. O přijetí ke studiu bude rozhodnuto na základě motivačního pohovoru, který proběhne 26. října.

Kompletní informace o tomto oboru a podmínkách přijetí lze nalézt na webových stránkách Fakulty biomedicínského inženýrství www.fbmi.cvut.cz.

Zdroj: Tisková zpráva ČVUT