Předběžné výsledky podzimních maturitních zkoušek

1. 10. 2012 | Aktuality

Studenti, kteří nebyli připuštěni k maturitní zkoušce v řádném jarním termínu, nebo zkoušku napoprvé nesplnili, měli v září druhou příležitost. Celkově se jich k podzimnímu termínu maturity dostavilo přes 21 000. Nejvíce lidí se přihlásilo k opravné zkoušce z českého jazyka.

Ani napodruhé zkoušku nesplnilo 38 % přihlášených studentů. To je méně než minulý rok. Pokud se započtou i ti, kdo se ke zkoušce nedostavili, celkově skončila zkouška nezdarem pro celých 10 000 studentů. Nejhůř dopadly zkoušky ze základní úrovně matematiky, kde neuspělo dokonce 56 % studentů. Po matematice vedla v neúspěšnosti němčina a následovala angličtina. Čeština skončila špatně již jen pro 18 % přihlášených.

V češtině byla největším problémem ústní zkouška, v angličtině písemná práce. Němčina byla pro studenty obtížná celá, tedy jak test a písemná práce, tak i ústní část – v písemných částech dopadla špatně dokonce více než třetina studentů. Více než polovina přihlášených pak neprošla testem z matematiky.

Profilové části maturit se zúčastnilo necelých 10 000 studentů, přes 2000 přihlášených se ke zkoušce nedostavilo. V profilové části neuspěla zhruba pětina studentů.

Ministerstvo školství potvrdilo, že do budoucna plánuje již pouze jednu úroveň maturitní zkoušky. Pravděpodobně to bude z dosavadních dvou úrovní ta nižší, přičemž celková koncepce maturit se bude pravděpodobně mě­nit.

Zdroj: webové stránky MŠMT