Práce au-pair slibuje v různých zemích různé výdělky. Ale také výdaje

21. 2. 2013 | Studentský život

Touha poznat nové kraje, zažít dobrodružství, možná si něco přivydělat nebo jen vyplnit „mezeru“ mezi studiem, když přijímací zkoušky nevyšly. To vše jsou nejčastější důvody, proč se řada mladých rozhodne nějakou dobu pracovat jako au-pair v zahraničí. Jak je to ale s platy? Jde opravdu o tak lukrativní práci v poměru k celkovým nákladům, které taková zkušenost vyžaduje?

Mladých lidí, kteří se rozhodnou vyrazit za hranice a za úplatu pomáhat rodinám s péčí o děti, úklidem, domácími pracemi nebo péčí o zahradu či domácí zvířata, jsou ročně stovky. Důvodů pro to může být celá řada – a vidina slušného přivýdělku bývá často jedním z nich. Proto pokud o takové formě finančního přilepšení uvažujete i vy a chcete si přivézt ještě jistou rezervu domů, určitě si vše spočítejte předem. A co vše je tedy třeba zahrnout?

1. Nutné náklady

Předem se ujistěte, že vám bude jídlo a ubytování hrazeno rodinou. Sice právě to bývá standardní součástí spolupráce mezi rodinou a au-pair, ale je vždy dobré ho mít zaneseno také ve vzájemné smlouvě. Do životních nákladů ale zahrňte také to, co vám rodina zřejmě platit nebude – sem patří třeba výdaje na hygienické přípravky a kosmetiku, oblečení (zvláště u dlouhodobých pobytů si vzhledem k omezení zavazadel nelze přivézt šatník na celý rok a pro každou situaci), jídlo mimo dům hostitelské rodiny, případně léky a v některých zemích i lékařská péče, kterou nepokrývá pojištění.

2. Výdaje na každodenní život Pokud možno co nejdříve, nejlépe ještě před odjezdem, si zjistěte, zda budete mít k dispozici auto i pro jiné účely, než je například odvoz a vyzvedávání dětí ze školy nebo nákupy potravin. Pokud ano, počítejte s tím, že ne vždy vám rodina bude hradit i soukromé cesty – v takovém případě si zjistěte také ceny paliv. V případě, že si auto nebudete moci půjčovat, ověřte si tarify jízdného místních autobusů, vlaků či městské dopravy. Třeba v Británii, ale i v jiných zemích totiž nejde v případě cestování o lacinou záležitost.
Nevyhnutelnou položkou jsou samozřejmě i náklady na telefon (zde je třeba si s danou rodinou předem domluvit, jak vám budou hrazeny náklady za telefonování spojené s náplní vaší práce, respektive pokud dostanete telefon od rodiny, potom jak (a jestli) budete hradit náklady na soukromou komunikaci) apod. Další skryté náklady může představovat třeba přístup k internetu, poštovné, suvenýry, nákupy nových věcí v případě, že ty staré již doslouží a podobně.

3. Výdaje na kurzy

Řada au-pair využívá svůj pobyt v zahraničí i pro své vlastní vzdělávání. Často proto navštěvují různé jazykové kurzy, kde zároveň mají možnost poznat jiné cizince v dané lokalitě. Účast na kurzu zpravidla není povinná, i když jsou země (například Belgie, Nizozemí či USA), kde je tomu naopak – v takovém případě vám ji rodina buď zcela zaplatí, nebo na ni alespoň přispívá.

4. Náklady na cestu, poplatky agentuře či za vízum

Nemalou položku představuje také cesta k hostitelské rodině a zpátky domů, případně pokud jde o dlouhodobý pobyt, pak třeba i krátké návštěvy vlastní rodiny během Vánoc či v létě. Nebývá však výjimkou, že se rodina na části těchto nákladů podílí – jde však většinou o její dobrou vůli.
Další náklady jdou na zprostředkující agenturu, která by měla váš pobyt zastřešovat. Tady počítejte s řádově několikatisícovými náklady (tj. od 2.000,– třeba až do 5.000,– Kč). Jedete-li do země, kde pro Čechy stále platí vízová povinnost (například do USA či Kanady), pak do svých nákladů na váš au-pair pobyt nezapomeňte zahrnout i poplatky za vydání víza (například u víza do USA se jedná o částku převyšující 3.000,– Kč).

5. Zdravotní pojištění, sociální pojištění, daně

Ještě před odjezdem si vždy zjistěte, jaké vás čekají náklady na základní pojištění. Například ve Velké Británii za au-pair hradí zdravotní pojištění stát, zatímco třeba v Německu nebo v Rakousku jej za ni platí rodina a nebo si jej platí sama. Jedete-li na dobu kratší šesti měsíců, pojištění si hradíte v České republice (pokud máte status studenta, hradí jej za vás stát), pokud jedete na delší dobu, budete potřebovat potvrzení o tom, že jste byli pojištěni jinde. I v případě, že si platíte pojištění, je však stále třeba počítat s tím, že v některých případech si musíte zdravotní péči zaplatit (příkladem může být stomatologická péče ve Velké Británii) nebo se připravte alespoň na poplatek za návštěvu lékaře podobně, jako je tomu u nás. V některých zemích – například v USA – pak budete též podléhat daňové povinnosti. Velmi užitečné informace o pojistném a dalších záležitostech spojených s výjezdem do evropských zemí, poskytuje Integrovaný portál MPSV – EURES.

Průměrné platy

Výše mzdy za práci au-pair se liší nejen se zemí, v níž je vykonávána, ale i v rámci regionu či dokonce města. Závisí na denním rozsahu práce (ta bývá od 5 do 8 hodin denně), počtu pracovních dnů (zpravidla to bývá 4 až 6), ale i na množství požadavků a náročnosti práce. Níže tedy uvádíme pouze průměrné platy.

  • VELKÁ BRITÁNIE

Min. 60 liber/týden (cca 1.900 – 2.700,– Kč)

  • NĚMECKO

Min. 260 eur/měsíc (cca 6.500,– Kč)

  • USA

Min. 195,75 dolarů/tý­den (cca 3.700,– Kč)

  • ŠPANĚLSKO

Od 240 eur/měsíc (cca 6.000,– Kč)

  • IRSKO

Min. 70 eur/týden (cca 1.750,– Kč)

  • BELGIE

Min. 450 eur/měsíc (cca 11.250,– Kč)

(zdroj dat: webové stránky vybraných agentur zprostředkující práce pro au-pair; částky odpovídají stavu ke dni vydání článku)

Zdroj: webové stránky agentur zaměřených na zprostředkování práce au-pair, Integrovaný portál MPSV
Zdroj foto: sxc.hu

Další články k tématu