Poznejte s UPa, co je nevidět či neslyšet!

24. 4. 2012 | Aktuality

„Zažij si na vlastní kůži“ – to je název osvětové akce, která má zájemcům z řad široké veřejnosti ukázat, jaké to je být nevidomý, neslyšet nebo se pohybovat na vozíku. Jde již o její čtvrtý ročník a uskuteční se tento čtvrtek, 25. dubna, v kampusu Univerzity Pardubice (UPa).

Vše začne v 10 hodin dopoledne zážitkovým seminářem, který je určen všem, koho zajímají okolnosti života s postižením v podobě plné nebo částečné slepoty, hluchoty nebo snížené možnosti pohybu. Ve foyer univerzitní auly si navíc budou moci návštěvníci „na vlastní kůži“ zkusit jízdu na vozíku po budově i venku, chůzi a orientaci s bílou holí poslepu, brýle pro simulaci očních vad nebo přímo komunikovat s nedoslýchavým člověkem. Odpoledne pak bude zaměřeno hlavně na samotné pracovníky univerzity, kteří projdou speciálním instruktážním seminářem.

Všechny tyto aktivity mají za cíl ukázat nejen to, co vše postižení studenti (a nejen studenti) podstupují při běžných úkonech všedního dne, ale i jak k nim přistupuje sama univerzita. Celá akce totiž úzce souvisí s projektem Univerzita Pardubice a kampus bez bariér, který byl zahájen letos v březnu. Ten zahrnuje mj. inovace v koncepci studia pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, stavební úpravy, které zpřístupní tělesně postiženým další univerzitní objekty, a mnohé další.

Do programu dne se ale zapojí i Dopravní fakulta Jana Pernera, na jejímž dvoře bude připraven trenažér nárazu do pevné překážky a trenažér překlopení vozidla. Mezi 8. a 15. hodinou si tak všichni příchozí mohou tyto trenažéry vyzkoušet a současně se poučit o bezpečnosti silničního provozu. Ostatně, zacílení programu na této fakultě explicitně naznačuje už jen její heslo – tedy „Připoutejte se prosím“.

Více informací o programu a poslání celého dne naleznete na www.upce.cz.

Zdroj: tisková zpráva UPa

Další články k tématu