Potřebujeme mladé odborníky v mikroelektronice – hlásí firmy

14. 10. 2010 | Tiskové zprávy

Společenské postavení a prestiž mikroelektronických a elektrotechnických oborů nejsou příliš vysoké, i přes rostoucí poptávku společností po přílivu mladých odborníků v tomto oboru. Přitom tato poptávka je u mladých lidí dost často několikrát vyšší než v případě ostatních atraktivních a populárních oborů.

Je skutečností, že mladí lidé mohou získat kvalitní vzdělání v oborech, které možná neznějí příliš lákavě, ale uplatnění a ohodnocení v nich je mnohem zajímavější, než u jiných, na první pohled populárnějších oborů. Podle Českého statistického úřadu u nás v elektrotechnickém průmyslu včetně mikroelektroniky působí 1 200 společností, které zaměstnávají 163 tisíc lidí. Tržby odvětví dosahují 450 miliard korun a na celkové produkci veškerého průmyslu v České republice se tak podílí 14,6 procenty.

Další velkou výhodou je určitá tradice tohoto oboru u nás a osobnosti vycházející z doby, kdy české firmy zaujímaly ve světě významné pozice. Příkladem může být na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) VUT v Brně doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. Vyučující a vědec na Ústavu mikroelektroniky FEKT a jeden z hlavních propagátorů mikroelektroniky mezi mladými u nás i ve světě působil ve vedoucích funkcích u řady tuzemských i zahraničních firem a dnes své zkušenosti předává studentům.

Na fakultě zajišťuje výuku předmětu – Mikroelektronika a technologie součástek v bakalářském studiu a Moderní mikroelektronické technologie v magisterském studiu. Tyto předměty se zabývají elektrotechnickým hardware, neboli základními principy výroby a použití elektronických součástek, obvodů a systémů v širším slova smyslu tak, aby absolvent získal přehled nejen o principech a podstatě jednotlivých součástek, ale i o jejich použití včetně integračních principů. „Možná to zní záludně, ale je to v podstatě velmi jednoduché, jen je třeba si uvědomit všechny souvislosti“ usmívá se doc. Szendiuch a dodává: „každý z nás, i když to možná netuší, dochází s mikroelektronikou denně do styku – mobily, televize, iPhony, počítače a spousta dalších běžně používaných věcí jsou tvořeny z elektronických součástek. Má-li dojít k účelnému využití, je důležité vědět, jak s takovými věcmi zacházet. Aby bylo dosaženo spolehlivé funkce, měl by každý aspoň tušit, kde se elektronika vyskytuje a co lze od ní očekávat. Týká se to nejen návrhu, výroby a užívání, ale i likvidace, jež úzce souvisí s ekologií a světovou legislativou na ochranu životního prostředí. Jaké důsledky mají monitory, baterie a spotřební elektronika v komunálním odpadu by si měl uvědomit každý z nás. Proto je třeba navrhovat nové výrobky s vysokou jakostí, což znamená na vysoké technické úrovni, ale přitom levně a ekologicky tak, aby nám usnadňovaly život nejen v současnosti ale i v budoucnosti“ Důkazem šikovnosti „českých ručiček“ mohou být například herní konzole Xbox 360 a PlayStation, většina mobilních telefonů Nokia nebo třeba hodinky Swatch – ty všechny řídí integrované obvody navržené a vyrobené v České republice. Málokdo také například ví, že se u nás nachází centrální servis počítačů Asus pro střední a východní Evropu a Severní Afriku a celá řada světově známých firem.

Zásluhy a ocenění doc. Szendiucha, dokládá také řada ocenění ve světě, z nichž poslední mu bylo uděleno v roce 2007 v San Jose (USA) jako cena „Fellow Award of the Society“ od „International Microelectronics and Packaging Society“ za zásluhy ve výzkumu a vzdělávání v oblasti mikroelektronických montážních technologií, za založení a rozvoj výukové laboratoře na FEKT VUT v Brně a za dlouholetou aktivní činnost v TPC (evropský programový výbor IMAPS), kde publikoval v řadě zemí několik desítek odborných příspěvků. Na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií studuje nyní okolo 700 nových studentů, kteří mají možnost se přesvědčit o pozici jejich oboru např. na nadcházejících konferencích Nekonvenční zdroje elektrické energie (www.nzee.cz) nebo také na mezinárodní konferenci Moderní baterie, akumulátory a palivové články (www.aba-brno.cz). Mikroelektroniku si mohou mladí také vyzkoušet nanečisto také v Multimediální virtuální laboratoři mikroelektronických technologií (http://www.umel.feec.vutbr.cz/…/o-aplikaci/).

Informace o fakultě:

První elektrotechnické disciplíny byly na technické univerzitě VUT poprvé již v roce 1905. Od roku 1959, kdy byla založena samostatná fakulta energetiky, která se později transformovala na Fakultu elektrotechnickou, úspěšně dokončilo inženýrské studium na naší fakultě přes 23 000 absolventů. V roce 2001 získala fakulta současný název – Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) a o rok později získala akreditaci nových moderně pojatých studijních programů ve strukturovaném studiu. Na fakultě studuje více než 4 400 studentů v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu. Studium na fakultě je orientováno na široké spektrum vědeckých oblastí: řídicí technika a robotika, biomedicínské inženýrství, silnoproudá elektrotechnika a elektronika, elektronika a elektrotechnologie, mikroelektronika, radioelektronika a teleinformatika.

Pro více informací mě neváhejte kontaktovat.

Tiskový kontakt:

Líbí se Vám naše stránky?


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Jiří Wagner
manažer vztahů s veřejností
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
VUT v Brně
GSM: 604 504 695
mail: wagner@feec.vutbr.cz
www.feec.vutbr.cz