POROVNÁNÍ OBORŮ: Stomatologie a zubní lékařství

25. 6. 2013 | O studijních oborech

Univerzita Karlova v Praze

Tři fakulty
Na Karlově univerzitě lze obor Zubní lékařství studovat hned na třech fakultách, a to na 1. lékařské fakultě v Praze, Lékařské fakultě Plzni a Lékařské fakultě v Hradci Králové. Studium je ve všech třech případech koncipováno jako pětileté magisterské a otevíráno je pouze v prezenční formě.

Obsah studia
Na všech fakultách se studenti od začátku orientují na problematiku stomatologie. Nechybí jim samozřejmě praktická výuka – nejdříve v cvičných podmínkách a později přímo ve stomatologických ordinacích. Absolventi mohou vykonávat samostatnou činnost v oboru zubního lékařství, péče o chrup a dutinu ústní. Mohou se také dále vzdělávat, a to v doktorských studijních programech, případně se specializovat na obor ortodoncie či získávat různá odborná osvědčení.

Přijímací řízení
Požadavky k přijímacím zkouškám se mírně liší dle fakult. Nicméně k přihlášce musí uchazeči na všech fakultách přiložit dvě potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu – od praktického lékaře a od ortopeda.

Na 1. lékařské fakultě budou studenti v letošním roce přijímáni na základě testu z biologie, chemie, fyziky. Zájemcům o studium programu Zubní lékařství se doporučuje, aby měli alespoň elementární znalosti latiny. Fakulta přijme ty, kdo skončí v testu nejhůře na 60. místě podle počtu získaných bodů. V letošním roce se přihlásilo 1 111 uchazečů. Otázky vychází z modelových zadání, které lze na fakultě zakoupit v podobě skript. Na zubní lékařství do Prahy se lze dostat i bez přijímací zkoušky v případě, že uchazečův průměr známek ze střední školy není vyšší než 1,2 a absolvoval minimálně jednoroční výuku fyziky, chemie a biologie s výslednou známkou 1 či 2. Takto může být přijato 25 studentů. Více informací o studiu na 1. lékařské fakultě najdete zde.

V Plzni jsou podmínky k přijetí téměř totožné. Bez přijímací zkoušky může být přijato pouze 20 uchazečů a minimální počet celkově přijímaných je stanoven na 50 studentů. I plzeňská fakulta nabízí k zakoupení modelové ukázky přijímacích testů. Detaily zde.

Krásný úsměv, to je buď dárek od přírody, nebo dílo šikovných zubařů (foto: Stock.XCHNGKrásný úsměv, to je buď dárek od přírody, nebo dílo šikovných zubařů (foto: Stock.XCHNG)

Lékařská fakulta v Hradci Králové stanovila jednokolové přijímací řízení, jehož náplní je test z biologie, somatologie, chemie a fyziky. Bez přijímacích zkoušek se na obor dostane 18 uchazečů, jejichž průměr známek ze střední školy nepřesáhne 1,1 a kteří absolvují alespoň jeden rok z výuky tří ze čtyř profilových předmětů – biologie, fyziky, chemie a matematiky – v posledních dvou letech středoškolského studia. Celkový počet přijímaných činí 30 studentů.

Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně

Na brněnské univerzitě je vyučován pětiletý magisterský studijní obor Zubní lékařství na Lékařské fakultě.

Obsah studia
Výuka se skládá z teoretických přednášek, ale hlavně oborově orientovaných praktických cvičení, seminářů a klinických stáží. Studenti také absolvují prázdninové praxe ve zdravotnických zařízeních.

Uplatnění
Po absolvování Zubního lékařství se můžete uplatnit jako lékař, výzkumný pracovník, ale i jako učitel na vysoké škole. Každopádně získáte titul MDDr.

Přijímací řízení
V letošním roce je počet přijatých studentů stanoven na 30. Přijímací zkouška je tvořena písemným testem zaměřujícím se na tři předměty – biologii, fyziku a chemii. Podrobnější informace naleznete na stránkách fakulty.

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

I v Olomouci existuje pětiletý magisterský studijní program Zubní lékařství na tamní Lékařské fakultě. Studium je rozděleno do tří bloků předmětů – teoretických, preklinických a klinických a není ochuzeno ani o prázdninovou lékařskou praxi rozloženou ve výuce od 1. do 4. ročníku.

Uplatnění
Po dokončení školy se budete moci věnovat samostatné činnosti preventivní, diagnostické, protetické, léčbě anomálií a nemocí zubů a ústní dutiny.

Přijímací řízení
Pro přijetí je nutné složit písemný test z biologie, chemie a fyziky, z každého předmětu dostanete po 50 otázkách. Letos se předpokládá přijetí 80 studentů. 30 studentů může nastoupit bez přijímací zkoušky v případě, že průměr jejich známek ze střední školy nepřesáhl 1,10 a z biologie, fyziky a chemie nedostali horší známku než 2. Okruhy otázek k přijímací zkoušce jsou ke stažení zde.

Zdroje: stránky jednotlivých fakult
Fotografie: sxc­.hu

Další články k tématu