POROVNÁNÍ OBORŮ: Anglistika a angličtina

20. 4. 2012 | O studijních oborech

Angličtina je pravděpodobně nejatraktivnější jazykový obor. Nabízí ho víc než deset českých vysokých škol – vybrat si můžete z čistokrevné jazykovědy, „učitelské“ angličtiny i angličtiny pro manažery. Jak se v nabídce zorientovat?

Anglistika, jazykověda, pedagogika

První věc, kterou je třeba při výběru školy zohlednit, je to, k čemu chcete angličtinu používat. Jazyk se hodí všude, sám o sobě ale k uplatnění málokdy stačí. V dnešní době je už totiž dost lidí, kteří mají vystudovanou třeba chemii nebo ekonomiku, a angličtinu přitom zvládají zcela plynně. Je ale zapotřebí říct, že abyste se mohli stát tlumočníkem nebo dělat překlady, nezáleží až tak na tom, zda si vyberete přímo překladatelství a tlumočnictví, anglistiku nebo učitelství anglického jazyka. Bude se však lišit obsah studia. Proto si vyberte podle toho, co vás nejspíš bude obohacovat.

Výhody a nevýhody: „Učitelská” angličtina“

Pedagogické asistenství angličtiny, Lektorství angličtiny, Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání nebo jiný pedagogický obor zvolte tehdy, když vás láká kariéra učitele na běžné či jazykové škole. Přestože povolání učitele u nás bohužel není zrovna prestižní, je to velmi dobrá volba – absolventi pedagogických fakult mají velice nízkou nezaměstnanost, uplatní se tedy dobře. Nehledě na to, že mnozí absolventi angličtiny a anglistiky na filozofických fakultách nakonec stejně musí zamířit do oblasti vzdělávání a doplňovat si pedagogické minimum. Na pedagogických fakultách máte zpravidla živější kontakt s jazykem, budete více mluvit, a co se jazykovědy týče, půjdete méně do hloubky než na filozofické fakultě. Nevýhodou pro některé může být to, že spoustu času strávíte studiem předmětů „společného základu“ zaměřených na pedagogiku. Mnohé školy také nabízejí pedagogické studium angličtiny pouze jako dvojobor v kombinaci s jiným vyučovacím předmětem. Například na brněnské MU však můžete studovat i jednooborové Lektorství anglického jazyka.

Výhody a nevýhody: Angličtina a anglistika na filozofických fakultách

Filozofické fakulty zpravidla nabízí buď obor „anglický jazyk a literatura“ nebo „anglistika, amerikanistika“. Obojí se do značné míry překrývá, přestože druhá varianta by podle názvu měla být více orientovaná na reálie a anglofonní kulturu. Na filozofických fakultách se předpokládá, že jazyk velmi dobře ovládáte, už když na školu jdete. Hlásit se tam s úmyslem naučit se jazyk proto není úplně ideální volba. Přesto se rozhodně zdokonalíte. „Učíme se někdy i strašně bizarní slovíčka, třeba jak se řekne ‘chmýří od pampelišky’,“ říká student angličtiny na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity Milan Tušer. Na filozofické fakultě se „nezdržujete“ pedagogickými předměty, a tak zbývá větší prostor pro jazyk samotný, jazykovědu, historickou mluvnici i reálie.

Ostatní anglické obory

Kromě klasické nabídky pedagogických a filozofických fakult se můžete přihlásit také na některý ze specializovanějších oborů, jako je třeba Překladatelství a tlumočnictví; tam vás bude čekat mnohem více překladatelských cvičení a teorií. Dalším specializovaným oborem je například Angličtina pro manažery, která už svým jménem napovídá o povaze studia.

Možnosti studia a přijímací řízení

UNIVERZITA KARLOVA

Filozofická fakulta

  • Obor Angličtina pro mezikulturní komunikaci: Bakalářský prezenční obor, pouze dvouoborové studium. Přijímací zkoušky sestávají z překladu z češtiny do angličtiny a naopak, sumarizace anglického textu, test z češtiny a test z anglofonních, českých a evropských reálií a kulturního rozhledu.
  • Obor Anglistika – Amerikanistika: Bakalářský prezenční obor, jednooborové i dvouoborové studium. Přijímačky se skládají z písemného testu kulturně-literárního, lingvistického, gramaticko-lexikálního, eseje na literární téma a porozumění textu.

Pedagogická fakulta

  • Obor Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání: Prezenční dvouoborové studium, tříleté bakalářské a navazující magisterské. Přijímací zkouška sestává z oborového testu z angličtiny. Šance na přijetí se liší podle toho, jakou kombinaci oborů zvolíte. Zatímco například angličtina-čeština loni přilákala 313 zájemců, z nichž přijali 20, na angličitinu-informatiku vzali 20 studentů z 48 přihlášených.

MASARYKOVA UNIVERZITA

Filozofická fakulta

  • Obor Anglický jazyk a literatura: Lze ho studovat jednooborově i dvouoborově, prezenčně i kombinovaně; je rozdělen na tříleté bakalářské a dvouleté magisterské studium. Přijímací zkoušky sestávají z Testu studijních předpokladů a z oborového testu z angličtiny a reálií. U oborového testu je zapotřebí překonat určitou bodovou hranici a z těch, kdo ji překonali, se vybírá podle percentilu v TSP. Oborový test z angličtiny je jednoznačně obtížnější na FF než na Pedagogické fakultě MU – bývá možných více odpovědí a otázky jsou těžší. Na samotnou angličtinu je zapotřebí percentil kolem 75. Dvouoborově je možné ji studovat i v kombinaci s oborem z jiné fakulty. Více informací najdete na stránkách MU.

Pedagogická fakulta

  • Obor Lektorství anglického jazyka je jednooborový, zatímco obory Pedagogické asistentství anglického jazyka jsou dvouoborové. Je nabízeno i kombinované studium, bakalářské i magisterské. Přijímací zkoušky sestávají z Testu studijních předpokladů a oborového testu z anglického jazyka. Výsledné pořadí vzniká kombinací těchto dvou testů. Oborový test je snazší než na Filozofické fakultě. Na lektorství angličtiny loni brali 77 z 395 přih­lášených, u pedagogického asistentství velmi záleží na volbě druhého oboru (například u kombinace angličtina – fyzika jsou šance velké).

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI: Anglický jazyk na Filozofické fakultě a Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání na Pedagogické fakultě

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM: jednooborový Anglický jazyk a literatura či dvouoborový Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání nebo navazující Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň základních škol na Pedagogické fakultě

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH: Aplikovaná filologie: anglický jazyk a německý jazyk pro hospodářskou a obchodní sféru, Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání na Pedagogické fakultě

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ: Cizí jazyk pro obchodní ruch – angličtina nebo Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání na Pedagogické fakultě, případně pětileté magisterské studium Učitelství pro 1. stupeň základních škol – angličtina

UNIVERZITA PARDUBICE: Anglický jazyk – specializace v pedagogice nebo Anglický jazyk pro odbornou praxi na Filozofické fakultě

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ: Anglický jazyk a literatura na Filozofické fakultě

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání na Fakultě pedagogické

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ: Anglický jazyk pro manažerskou praxi na Fakultě humanitních studií

Zdroj: webové stránky škol

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroj fotografie: Stock.Xchng