Policejní akademie a UNOB: Ve službách státu

31. 1. 2016 | O studijních oborech

Kromě veřejnoprávních (jako je například Univerzita Karlova, nebo Masarykova univerzita) a soukromých vysokých škol (jako je například Univerzita Jana Amose Komenského nebo Metropolitní univerzita) si můžete dát přihlášku i na dvě školy státní. Těmi jsou Policejní akademie České republiky v Praze a Univerzita obrany. Co studium na těchto školách obnáší, jaké jsou rozdíly oproti dalším druhům škol a co vás tam naučí, se dočtete na dalších řádcích.

Co je státní vysoká škola

Státní školy, logicky, zřizuje stát. Díky tomu se studenti nemusí bát o své budoucí uplatnění, které najdou právě ve státní sféře. Navíc v některých případech se jim finančně vyplatí už studium. Dále se od jiných typů škol liší tím, že nemají právní subjektivitu, protože spadají pod příslušná ministerstva. Netvoří vlastní rozpočet, peníze jsou jim přidělovány z rozpočtů státních resortů. Státní vysoké školy mohou vznikat, zanikat, nebo být měněny jen zákonem.

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie je, jednoduše řečeno, vysoká škola pro policisty. V dikci ji má ministerstvo vnitra. Studium na ní je určeno hlavně policistům ve služebním poměru a zaměstnancům ministerstva vnitra, ale také civilistům.

Studovat můžete na dvou fakultách v Praze: Fakultě bezpečnostně právní a Fakultě bezpečnostního managementu, a univerzita nabízí programy bakalářské, magisterské i doktorské. Obory jsou rozdělené na ty pro profesionální policisty a pro ty, kdo do školy přicházejí takzvaně zvenku.

Absolventi-policisté se uplatní na ministerstvu vnitra, v policejních sborech, celní správě, Bezpečnostní informační službě, Vězeňské službě, nebo soukromých bezpečnostních službách. Absolventi-civilisté najdou práci u Policie ČR nebo jako řídící pracovníci a specialisté při zajišťování bezpečnosti ve veřejném a soukromém sektoru bezpečnostních služeb, v průmyslu, peněžnictví a v jiných hospodářských oborech, případně jako pracovníci ve státní správě a místní samosprávě.

Jsou nějaké praktické rozdíly mezi studiem na veřejnoprávní a státní škole? Zeptali jsme se Michala, který má zkušenosti s oběma typy škol: „Školy fungují v podstatě stejně, žádné rozdíly nevidím. Na obou je kreditový systém, povinné a volitelné předměty, přednášky a semináře. V areálu obou škol jsou další služby pro studenty, jako knihovna, ubytování, stravování. Na naší Fakultě bezpečnostního managementu studují profesionální policisté, hasiči, vojáci i civilisté, ale všichni máme naprosto shodný studijní režim i nároky. Jediný rozdíl je, že na Policejní akademii je regulovaný vstup pouze na průkazku studenta, návštěvy se musí zapsat na vrátnici a udat číslo občanky.“

A studují školu spíš civilisté, nebo profesionálové? „Většinu studentů tvoří profesionální policisté, hasiči, vojáci a další státní zaměstnanci, kteří studují, aby získali lepší pracovní pozici, kde je vyžadován titul. Část studentů tvoří absolventi středních správních škol, a další, kteří chtějí být zaměstnaní ve státní správě. Přijímací zkoušky jsou celkem náročné, takže to není žádné studium z nouze.“

Univerzita obrany

Brněnská UNOB je místem pro všechny, kdo se chtějí stát profesionálními vojáky. Spravuje ji ministerstvo obrany. Za úkol má vychovávat profesionály pro důstojnický sbor Armády České republiky a pro vědeckovýzkumné oddělení ministerstva obrany. Se vzděláním z Univerzity obrany se ale uplatníte i v civilu.

Škola vznikla v roce 2004 spojením tří vojenských škol – Vojenské akademie v Brně, Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově a Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové. Studovat zde můžete bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy. Ty mají vojensko-manažerské, ekonomické, technické nebo zdravotnické zaměření. Vojenské a velitelské dovednosti získáte hlavně během praktického výcviku, kde kromě vašeho leadershipu a zdravotnických znalostí prověří i fyzickou zdatnost, psychickou odolnost a jazykovou připravenost. Po absolventech ráda sáhne nejen česká armáda, ale třeba i NATO.

Univerzitu obrany tvoří tři fakulty: Fakulta vojenského leadershipu, Fakulta vojenských technologií a Fakulta vojenského zdravotnictví (ta na rozdíl od ostatních dvou nesídlí v Brně, ale v Hradci Králové). Dále zde najdete Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení, Centrum bezpečnostních a vojenskostrate­gických studií, Centrum jazykového vzdělávání a Centrum tělesné výchovy a sportu. Součástí přijímacích zkoušek je test fyzické zdatnosti. Tělocvik je na škole samozřejmě povinný.

Oproti veřejnoprávním a soukromým školám se UNOB liší tím, že studenti-vojáci jsou ve služebním poměru a vztahuje se na ně zákon o vojácích z povolání. To s sebou nese jak řadu benefitů (pravidelný plat, bezplatné ubytování a ošacení), tak povinností. Mimo pevné pracovní doby se jedná o specifickou organizaci studijního roku. Po přijetí ke studiu vojáci absolvují dvanáctitýdenní výcvik, který začíná o prázdninách před zahájením akademického roku. Jeho účelem je naučit nováčky nejdůležitějším činnostem potřebným k přežití a v boji. Další povinností je každoroční důstojnický kurz, který obnáší mimo jiné i komplexní polní výcvik.

Zdroj informací: unob.cz, polac.cz

Zdroj fotografií: freeimages.com

Další články k tématu

Školy čelí kyberútokům. Útočníci někdy chtějí výkupné

Počet kybernetických útoků a internetových podvodů v roce 2023 rostl. Vyplývá to z údajů Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, antivirových společností i policie. Útoky často míří také na školy. Co je příčinou a jak se takovým útokům můžou školy bránit? Z dat Univerzity Palackého v Olomouci vyplývá, že téměř 25 procent správců školních sítí potvrzuje, že školu v minulosti […]

číst více