Počet absolventů poprvé po dekádě vzrostl

25. 6. 2024 | Aktuality

Poprvé po deseti letech nárůst. Absolventů vysokých škol loni přibylo o osm procent. Celkem školu dokončilo 63 tisíc lidí, z toho polovinu tvořili absolventi bakalářských oborů. Naopak doktorandů bylo loni nejméně za 20 let.

Za nárůstem počtu absolventů stojí demografická křivka. „Počet absolventů vysokých škol vlivem prudce klesající porodnosti v 90. letech mezi lety 2012 až 2022 klesal z 94 100 na 58 700. V roce 2023 se opět zvýšil, a to na 63 224 absolventů,“ uvedl Český statistický úřad. Mezi vysokoškoláky mají i nadále větší zastoupení ženy, jichž je skoro 60 procent.

Mezi cizinci je nejvíc Slováků

Poprvé za minulá dvě desetiletí na českých univerzitách studoval větší počet ukrajinských vysokoškoláků (6780) než těch ruských (6272). I nadále mezi studenty ze zahraničí najdeme nejvíce Slováků.

V Česku je stále podíl absolventů vysokých škol nižší, než je průměr Evropská unie i zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). V Česku je 27 procent absolventů mezi lety 25 až 64. Průměr Evropské unie je přitom 38 procent a v zemích OECD dokonce 40 procent.

Nejvíc studentů míří do Prahy

Na sklonku roku 2023 měly české vysoké školy 308 640 studentů. 90 procent z nich studovalo na veřejných vysokých školách a přibližně deset procent na soukromých. Největší zastoupení má Praha, kde studovalo 40 procent všech vysokoškoláků. Následuje Brno s dvaceti procenty a Ostrava a Olomouc s necelými deseti procenty.

A o jaké obory je největší zájem? Nejrychlejšího nárůstu se za poslední čtyři roky dočkaly přírodní vědy, informační a komunikační technologie, vzdělávání a zdravotnictví. Naopak zájem o technické obory klesl.

Zdroj: Novinky.cz

Další články k tématu

České univerzity jsou hrdé, když vyhodí spoustu studentů, míní odborník

Skoro 60 procent českých vysokoškoláků nedokončí bakalářské studium. Často končí už v prvním ročníku. Důvodů je více. Patří mezi ně příliš mnoho teorie bez spojení z praxí i chybějící motivace. Podle odborníků většina univerzit vysokou neúspěšnost svých studentů neřeší. Na problém upozornil server Seznam Zprávy. Z údajů ministerstva školství vyplývá, že přes 58 procent bakalářských studentů, kteří začali […]

číst více

Konec bakalářek v Česku? Některé fakulty je zrušily

Už více než rok jsou aplikace Chat GPT a Open AI přístupné širší veřejnosti. Za tu dobu stihly zásadním způsobem proměnit české školství. Na některých fakultách kvůli těmto aplikacím zrušily bakalářské práce. Jinde jejich používání tolerují, studenti ale umělou inteligenci musí uvést jako zdroj. Studenti Katedry politologie a evropských studií Univerzity Palackého od letošního zimního […]

číst více

Vysokoškoláci by v budoucnu mohli získávat univerzální evropský titul

Studenti vysokých škol v zemích Evropské unie (EU) by v budoucnu mohli získávat titul, který by uznávalo všech 27 členských států. Návrh představila Evropská komise. Záměrem je lépe propojit evropské vysoké školství a zlepšit konkurenceschopnost absolventů. „Plánem na existenci evropského titulu reagujeme na potřeby našich studentů, univerzit a jejich zaměstnanců i budoucích zaměstnavatelů dnešních studentů – a […]

číst více