Pedagogické minimum: K čemu je a jak ho získat

16. 4. 2019 | O studijních oborech

2179852

Získání pedagogického minima rozhodně neznamená, že se z vás stává pan učitel nebo paní učitelka. Samozřejmě se můžete vydat i tímto směrem, ale tento druh vzdělání vám otevírá daleko více dveří než jen ty školní.

Co je pedagogické minimum

Pedagogické minimum je jednou z forem celoživotního vzdělávání a jako takové ho můžete absolvovat v jakémkoliv věku. Slouží k získání pedagogického vzdělání, konkrétně základních znalostí z oblasti psychologie, sociologie, rétoriky či etiky. Obsahem studia jsou ale i praktické předměty zaměřené například na způsoby tvorby osnov, formy práce s vyučovacími pomůckami a multimediálními technologiemi, metodiku vedení výuky (aktivizace a udržení pozornosti, náplň a průběh vyučovací hodiny apod.) a řada dalších.

Právě tato náplň činí zdánlivě jednoznačné využití pedagogického minima tolik všestranným. Nabyté schopnosti můžete využít jak v oblasti vzdělávání, tak i na různých manažerských pozicích, kde je třeba řídit a motivovat zaměstnance. Můžete si také doplnit kvalifikaci k tomu, abyste mohli zaškolovat kolegy (nikoliv jen děti a studenty!) v oboru, v němž už působíte.

Jak dlouho trvá

Kurz může být v rozsahu 20 až 300 hodin (zpravidla tedy bývá v délce jednoho semestru až dvou let). Délka se odvíjí také od formy studia. Může být klasické denní, dálkové, či víkendové. Na konci kurzu získáte osvědčení o učitelské způsobilosti.

Typy pedagogického minima

- Učitelství pro základní školy – získat pedagogické minimum může absolvent vysoké školy neučitelského oboru, který v současnosti vykonávají učitelskou profesi nebo mají ambici tuto profesi vykonávat.

- Učitelství pro střední školy – podmínky jsou obdobné jako v předchozím případě

- Vychovatelství – pro tento typ pedagogického minima stačí středoškolské vzdělání s maturitou

- Pedagog volného času – na doplňující pedagogické studium potřebujete maturitu

- Učitel odborného výcviku a učitel praktického vyučování – budoucí mistrové na odborných školách se neobejdou bez maturity

Kde ho získat

Pedagogické minimum můžete získat u některé soukromé vzdělávací instituce nebo na některé vysoké škole s tím, že při hledání vhodného kurzu se rozhodně nemusíte omezovat jen na pedagogické fakulty. V druhém případě je zpravidla nutné mít vysokoškolské vzdělání jinak bývá podmínkou k přijetí do kurzu studium ukončené maturitou.

Nabídka kurzů je opravdu rozmanitá, a kromě obecných kurzů můžete vybírat také z kurzů praktických, které jsou přímo na míru konkrétního oboru a v rámci kterých si vyzkoušíte i učit v některé vzdělávací instituci. Vždy záleží na tom, k čemu získané vědomosti hodláte využít.

Při výběru kurzu sázejte na reputaci školy, která jej nabízí a pokud zvolíte jiný typ vzdělávací instituce, prověřte si, zda má akreditaci ministerstva školství, jinak hrozí, že se ani se získaným certifikátem nebudete moci uplatnit.

Cena

Jelikož se jedná o rekvalifikační kurz, který si každý hradí sám (ať už u soukromé nebo veřejné instituce), je dobré si dopředu zjistit na kolik vás studium vyjde. Cenová relace se pohybuje v řádech tisíců a v závislosti na délce studia vás může vyjít na 5 – 30 tisíc.

Zdroj: Topzine.cz

Další články k tématu