Univerzita Palackého se v Bruselu zapojí do projektu vzdělávání dospělých

Univerzita Palackého byla vybrána jako zástupce Olomouckého kraje a České republiky do mezinárodního projektu REALM (Regional Adult Learning Multipliers and the Europe 2020 Flagship Initiative), který bude realizován v Bruselu v průběhu roku 2012.

Projekt, který je financován z prostředků komunitárního programu Grundtvig, vznikl ve spolupráci britského Hampshire County Council, Bruselské vzdělávací služby a Sdružení evropských regionů (AER). Spojí účastníky z 15 evropských regionů, kteří budou v průběhu roku pracovat na tématech z oblasti vzdělávání dospělých. Jeho cílem je začlenit některé ze stěžejních iniciativ, které určila Evropská komise v rámci strategie nových zdrojů růstu a pracovních míst, do koncepce vzdělávání dospělých v členských zemích EU. Záměrem je vytvořit síť odborníků v oblasti celoživotního vzdělávání, kteří budou výsledky roční spolupráce následně implementovat ve vzdělávacích institucích ve své zemi.

Univerzitu Palackého bude v projektu reprezentovat proděkanka pro studijní záležitosti a celoživotní vzdělávání Pedagogické fakulty UP, PhDr. Hana Marešová, Ph.D., která bude na druhém setkání prezentovat základní strategie celoživotního vzdělá

Více informací nazeleznete zde

ní dospělých.

Více informací nazeleznete zde

Zdroj: tisková zpráva

Další články k tématu