O tom, kolik peněz univerzity dostanou z rozpočtu, rozhodne nová metodika

20. 8. 2019 | Aktuality

Vláda schválila novou metodikuUniverzity se hodnotí nejen v rámci mezinárodních srovnávacích žebříčků. Metodiku hodnocení kvality vysokých škol má i česká vláda. Dosavadní metodika však podle ministerstva školství nebyla dostačující. Z toho důvodu vznikla nová, která má mimo jiné poskytnout i lepší srovnání se zahraničními vzdělávacími institucemi.

Navrhovaná metodika má za cíl hodnotit školu jako celek. Celkem se zaměří na tři aspekty vědy: společenskou relevanci, životaschopnost a strategii. Samostatnou kategorií hodnocení pak bude kvalita výsledků a výkonnosti výzkumu na jednotlivých školách na národní úrovni. Způsob hodnocení by měl být stejný pro veřejné, státní i soukromé školy. Nový systém hodnocení nemá srovnávat výsledky mezi jednotlivými obory. Naopak, oproti minulosti se výsledky škol i dalších vědeckých a výzkumných organizacích budou více porovnávat s mezinárodní konkurencí.

Hodnocení si školy budou zajišťovat samy. Na objektivitu jejich zjištění bude potom dohlížet mezinárodní evaluační komise.

Pro výzkumné instituce je hodnocení vědy důležitou položkou, protože dle něj získávají peníze ze státního rozpočtu. Veřejné vysoké školy, které má na starosti ministerstvo školství, produkují přes 60 procent vědeckých výsledků.

Nový způsob hodnocení vědy na vysokých školách bude součástí Metodiky 2017+, kterou vláda schválila před dvěma lety.

 

Zdroje: iHNed.cz, Výzkum.cz, ČT24