Novinky pro studující na rodičovské dovolené

3. 4. 2013 | Aktuality

Od dubna 2013 platí změna zákona o vysokých školách, která vychází vstříc čerstvým rodičům – studentkám matkám na mateřské a rodičovské dovolené, a také studentům otcům na rodičovské dovolené. Tři podstatné změny se týkají možností přerušení studia, jedna velmi významná změna zasáhne placení poplatků za studium. Zejména tu poslední mladí rodiče jistě uvítají.

Vstřícné kroky směřující k novým rodičům jsou následující:

  • Student může přerušit studium na takzvanou „uznanou dobu rodičovství“ – tedy na období mateřské a rodičovské dovolené. Tato uznaná doba rodičovství může u těhotných studentek začít osm týdnů před plánovaným termínem porodu.
  • Student má právo požádat o opětovný zápis do studia dříve, než uplyne doba, po

kterou bylo toto studium přerušeno.

  • Studenti (resp. studentky – matky) mají nárok na prodloužení lhůt pro plnění

studijních povinností (pro postup do dalšího semestru) o dobu, po kterou by jinak trvalo čerpání jejich mateřské dovolené, pokud nevyužijí přerušení studia. Pokud se tedy studentky rozhodnou po porodu zkusit školu zvládnout bez přerušení, zákon jim vychází vstříc alespoň posunutím důležitých termínů.

  • Uznaná doba rodičovství se nepočítá do celkové doby studia, ze které se následně počítá poplatek za jeho prodloužení. Období od osmi týdnů před porodem až do třetích narozenin dítěte mají noví rodiče „zdarma“ navíc ke své standardní době studia, ať již mají studium v tomto období přerušené, aktivní nebo ukončené jinak než řádně.

K tomu, aby vám škola uznala výše vypsané nároky, je zapotřebí předložit písemnou žádost a úředně ověřenou kopii rodného listu dítěte. Těhotné studentky musí přinést kopii těhotenské průkazky s uvedeným předpokládaným datem porodu a kopii rodného listu dítěte pak dodat nejpozději do dvaceti týdnů po porodu.

Zdroj: webové stránky Masarykovy univerzity

Zdroj fotografií: Stock.Xchng