Největší vliv při výběru VŠ mají rodiče, ukazuje anketa

1. 3. 2011 | Aktuality

Více než 40 % dotázaných studentů přiznalo, že největší vliv při výběru vysoké školy na ně mají rodiče, zatímco 36 % studentů se rozhoduje podle sebe a 17 % podle kamarádů. Vyplynulo to z výsledků ankety, kterou na veletrhu Gaudeamus provedla Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

Dotázaní také jako nejperspektiv­nější směry označili ekonomické a technické obory (celkem 65 % všech odpovědí), což potvrzuje i poptávku na českém pracovním trhu. Přírodovědné obory získaly důvěru 18 % dotázaných a humanitní jen necelých 10 %. Pouze 7 % dotázaných vidí perspektivu v uměleckých oborech.

Názory na placení školného (na nesoukromých školách) se liší: s placením rozhodně souhlasí 8 % studentů, rozhodně ale nesouhlasí 33 %, spíše souhlasí 28 % a stejný počet dotázaných spíše nesouhlasí. Dvě procenta dotázaných neví.

Zdroj: tisková zpráva

Zdroj fotografie: stock.xchng