Mezinárodní konference ABAF 2011 hlásí rekordní počet účastníků

24. 7. 2011 | Tiskové zprávy

Jako velké dítě se blíží další ročník mezinárodní konference ABAF, kterou pořádá Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) společně s americkou vědekou společností The Electrochemical Society. Již 12. ročník mezinárodní konference Advanced batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF) se uskuteční i letos na tradičním místě – rektorátu VUT v Brně. Tato konference proběhne v Brně od 11. – 14. září 2011.

Na konferenci se sjíždějí odborníci z celé střední a východní Evropy i z celého světa. Již nyní je přihlášeno více než 150 účastníků. Ostatní zájemci se však mohou hlásit, až do 1. 8. 2011. „Bude to již 12. konference v sérii, a zúčastnili se jí doposud vědci z více jak 27 států světa. Tradiční je též zájem vědců z východních zemí a Dálného Východu,“ dodává hlavní organizátorka konference Doc. Ing. Marie Sedlaříková CSc., z Ústavu elektrotechno­logie.

Velký význam má celá konference ve vztahu k životnímu prostředí a problematice elektrochemických zdrojů proudu, prodlužování životnosti baterií, atd. „Hlavním cílem bylo a je sledování hlavního směru výzkumu a vývoje nejmodernějších chemických zdrojů energie,“ dodává doc. Sedlaříková. V tomto roce přislíbil účast i věhlasní vědci ze zahraničí, například prof. Bruno Scrosati z University di Roma, prof. Petr Vanýsek z University v Illinois a prof. Oumaru Savadogo z University v Montrealu.

Těžištěm této konference je studium poznatků materiálového výzkumu orientovaného na elektrochemii systémů, v nichž je přísně vyloučena vlhkost (elektrochemie kovového lithia a příbuzné problémy). Dalším významným a perspektivním směrem je výzkum a vývoj elektrochemických superkondenzátorů sloužících pro vyrovnávání zátěže a odběru v nových systémech získávání elektrické energie. „Považujeme tato témata za velmi aktuální a významné, proto se snažíme s dalšími odborníky o renesanci témat,“ dodává doc. Sedlaříková.

Na konferenci se objeví celá plejáda známých českých odborníků. Z dalších významných osobností přijede Prof. Stefan Koller a Dr. God z Technické university v Grazu, Dr. Germano Ferrara a Prof. Sunseri z University v Palermu (Sicilie), dále prof. Vito Di Noto z Univerzity v Padově, (Italie) a kolegové z University v La Platě ( Argentina) a z University v Illinois ( USA) a pravděpodobně i prof. Doron Aurbach (Bar-Ilan University, Istrael). „Myslím si, že tento rok bude co do obsazenosti kapacitami nejbohatší, konference určitě nabídne zajímavý zážitek všem. A navíc, materiálový výzkum aplikací pro moderní baterie nabývá stále většího praktického významu,“ přibližuje Prof. Ing. Jiří Vondrák, DrSc, ze stejného ústavu.

Veškeré bližší informace o mezinárodní konferenci ABAF 2011 můžete nalézt na webových stránkách www.aba-brno.cz, nebo na stránkách www.feec.vutbr.cz.

Informace o fakultě:
První elektrotechnické disciplíny byly na technické univerzitě VUT poprvé již v roce 1905. Od roku 1959, kdy byla založena samostatná fakulta energetiky, která se později transformovala na Fakultu elektrotechnickou, úspěšně dokončilo inženýrské studium na naší fakultě přes 23 000 absolventů. V roce 2001 získala fakulta současný název – Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) a o rok později získala akreditaci nových moderně pojatých studijních programů ve strukturovaném studiu. Na fakultě studuje více než 4 400 studentů v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu. Studium na fakultě je orientováno na široké spektrum vědeckých oblastí: řídicí technika a robotika, biomedicínské inženýrství, silnoproudá elektrotechnika a elektronika, elektronika a elektrotechnologie, mikroelektronika, radioelektronika a teleinformatika.

Pro více informací mě neváhejte kontaktovat.

Tiskový kontakt:

Jiří Wagner
manažer vztahů s veřejností
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií